16:56: Véget ért az ülés.

16:55: A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának benyújtásáról döntöttek. Az önkormányzat minden évben igénybe veszi a támogatást. Ehhez 500 ezer forint önerőre van szükség, és 433 ezer forint nyerhető el. Eszközbeszerzés valósítható meg, például tájékoztató táblák és vitrinbeszerzés.

16:50: Három pályázat beadásáról döntött a testület. A pályázatok által többek között a tanyagondnoki szolgálatot lehet fejleszteni, valamint a tanyai lakosok számára lehet vagyonbiztonsági eszközöket beszerezni. A harmadik pályázat a külterületi közvilágítás korszerűsítését segítené elő, azonban ez jelenleg forráshiány miatt nem vehető igénybe. Az első kettőt beadta az önkormányzat.

16:49: 120 millió forintos fejlesztési hitelt tervez felvenni az önkormányzat, 15 éves futamidőre. A közeljövőben pénzintézetektől ajánlatot kérnek, hogy milyen konstrukciókat tudnak biztosítani. Az összeget a pályázati kiírásokhoz szükséges önerőre használnák fel – döntöttek a képviselők.

16:48: Zsótér Károly polgármester megnyitotta a testületi ülést. Dr. Pálinkó Mihály kivételével az összes képviselő jelen volt.

Megyeri József