Mivel a makói városháza dísztermében csütörtökön épp házasságot kötöttek, így a mellette lévő kisteremben tartották meg a rendkívüli testületi ülést. Erre azért volt szükség, mert olyan halaszthatatlan ügyeket kellett megtárgyalnia a grémiumnak, melyekkel nem várhattak a következő rendes ülésig. Összesen öt előterjesztés került terítékre, melyből egy zárt ülésen.

Elsőként a Návay-szobor újraállításához szükséges döntések határozati javaslatait fogadták el a képviselők. – Ezt követően módosítottuk az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről szóló rendeletünket, melyre azért volt szükség, mert az idén két díszpolgári címet is átadunk – nyilatkozta Farkas Éva Erzsébet polgármester. Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján Gajdos Dezső Gusztáv és dr. Streitman Károly veheti majd át október 23-án ezt a kitüntetést.

Ezen kívül javaslatot tettek a képviselők arra is, kik kapják az 1956-os emlékplaketteket. A két díszpolgár mellett a következő 23 személy mellett döntöttek: Horváth Sándor, Enderffy Iván, Csala Ferenc, Csávás Zoltán, Gáspárovics János, Szentpéteri Sámuel, Békési János, Benkő Iván, Fazekas Tibor, Goda Antal, Szabó Nándor, Hári István, ifj. Fazekas Lajos, Puskás Ilona, Institóris Ildikó, Marjai Sándor, Tóth Gyula, Benkő Illés, Boros Magdolna, Lőkös Zoltán, Csorba Ferenc, Szabolcski Mihály és Szeles Sándor. A felsoroltak közül sajnos azóta többen már elhunytak, illetve külföldön élnek, így helyettük a családtagjaik veszik át a plakettet.

A testület megszavazta, hogy pályázatot nyújtanak be az Espersit-ház irodalmi gyűjteményének a megújítására. Ezen belül 3 millió forintos keretöszeggel, száz százalékos támogatással teszik rendbe a József Attila Múzeum skanzenjében álló úgynevezett apátfalvi házat. – Vagyonkezelési szerződést is módosítottunk, a volt Bajza utcai iskola szeptember elsejétől a Návay Lajos Szakképző Intézmény egyik oktatási épületévé válik – tette hozzá a polgármester.

Munkatársunktól. K.