Farkas János polgármester

Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

Napirend

1.)         Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Farkas János polgármester

2.)         A feladat-ellátási szerződés keretében működő általános iskolai oktatásról és óvodai nevelésről szóló tájékoztató

Előadó: Farkas János polgármester, Tóth-Pál Lászlóné intézményvezető és

Locskai Zoltánné óvodavezető

3.)         A Falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató

Előadó: Farkas János polgármester, Nagy Csaba falugazdász

Előterjesztések:

4.1.)      A talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének a módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

4.2.)      Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IV. 29.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

Előadó: Farkas János polgármester

4.3.)      Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

4.4.)      A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2013. (VI. 28.) Ö.R. rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Farkas János polgármester

4.5.)      A DAREH Társulással történő szerződés megkötése

Előadó: Farkas János polgármester

4.6.)      A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

4.7.)      A Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulásból történő kiválás

Előadó: Farkas János polgármester

4.8.)      A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosításának elhatározásáról

Előadó: Farkas János polgármester

4.9.)      Tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megadása

Előadó: Farkas János polgármester

4.10.)    Magyarcsanád Községi Önkormányzat területén található közkifolyók felülvizsgálata

Előadó: Farkas János polgármester

4.11.)    Az álltai hulladéklerakóval kapcsolatos megállapodás

Előadó: Farkas János polgármester

5.)         Egyebek