„Eljött az idő, hogy továbblépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak” – szóltak először a maradó diákok nevében a hetedikes tanulók a ballagókhoz, vidám és sikerekben gazdag életet kívánva nekik. A ballagók versekkel és idézetekkel foglalták össze érzéseiket most, hogy „az életük lemeze fordul”. Búcsút vettek az őket útnak indítóktól: osztályfőnökeiktől – Párkányi Lászlótól és Kormányné Takács Orsolyától –, tanítóiktól, tanáraiktól, a tagintézmény technikai dolgozóitól.

Majd szüleikhez fordulva megható percek következtek. Megköszönték, hogy áldozatokat hozva, fáradságot nem ismerve egyengették útjukat, mellettük álltak a bajban és velük örültek eredményeiknek. Végül a maradó diáktársakhoz szóltak a nyolcadikosok. Kívánták nekik, hogy sikerrel vegyék a rájuk váró feladatokat. Az évfolyam szalagját az iskola zászlajára felkötve átadták a „képzeletbeli stafétát” az utánuk jövőknek. Gémesné Wittich Szilvia tagintézmény-vezető és Szedlák Renáta intézményvezető búcsúzott a ballagóktól, majd átadták a nyolc év során elért kiemelkedő eredményekért járó kitüntetéseket.

Közösségi munkájáért Antal Tamás, Kiss Gréta és Vigh Dóra vehetett át elismerést, míg Kultúráért díjban Keresztes Izabella részesült. Jeles tanulói díjjal jutalmazták Kiss Gréta tanulmányi munkáját, a társadalmi tudományok terén Mónus Martin teljesített kiemelkedően. A jó sporteredményeiért Antal Tamás, Párkányi Áron, Csatlós Tünde és Horváth Tamás kapott díjat. A KRESZ versenyek terén Antal Tamás és Szabó Ádám teljesítménye volt elismerést érdemlő. A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet nevében Rédecsiné Huszka Csilla adta át a Takarékos Útravaló díjat elismerésük jeléül Kiss Grétának.

A ballagók mellett köszöntötték azokat a szülőket is, akik gyermekük iskoláját nyolc éven segítették idejüket, energiájukat nem kímélve: így Bubori Mónikát, Horváthné Turóczky Szilviát, Keresztes Bernadettet, Kiss Róbertnét, Kiss Esztert, Losonczi Mihálynét, Mihály Lászlónét és Szabóné Bereczki Tímeát. A Díszpolgári díjat idén Bitóné Szabó Katalin vehette át munkájáért.

Ilyenkor kerül sor már hagyományosan az iskola alapítványi díjainak átadására is. Nagy Margit kuratóriumi elnök bejelentette, hogy az év osztálya a 4.c osztály lett, akik ezt hatalmas örömmel fogadták. A Dózsa-díjat a ballagó nyolcadikosok közül Kiss Gréta vehette át, míg a diákok az év tanítójának Harmath Évát, az év tanárának pedig Kormányné Takács Orsolyát választották.

A 181 napos tanév végén 179 diák mondott istenhozzádot az iskolának, és kezdte meg a vakációt. Számos elismerést átadtak részükre kitűnő tanulásért, példás magaviseletért, a sporttól a KRESZ versenyig temérdekféle területen elért kimagasló eredményért. A Soós Lili és Ugrai Gyöngy diákok által versekkel is színesített ballagás és tanévzáró ünnepség végén Gémesné Wittich Szilvia hivatalosan is bezárta a 2015/2016-os tanévet.

Forrás és fotók:

Juhász Éva