A pedagógus egész életen átható példát ad, amelyet a diák soha el nem felejt – köszöntötte Csukáné Kőhalmi Eszter oktatási referens az ünnepelteket. Az önkormányzat nevében a pedagógusokat köszöntő Dr. Pálinkó Mihály képviselő úgy fogalmazott: kitörölhetetlenül él emlékeiben a nyugdíjas pedagógusok között jelenlévő volt tanárainak szeretete, figyelme, emberiessége, következetessége és szakmai tudása. Ezt kapta útravalóul az élet megkezdéséhez. A ma pedagógusának talán még nehezebb a dolga – vélekedett. A sok változás közepette vállalni a szakmai megmérettetést nem könnyű feladat. Igazi kihívás. Erőt és egészséget kívánt ehhez.

Bagitáné Szécsényi Mária köszöntötte a jubiláló pedagógusokat. Mint mondta, a pedagógusi pálya mindig nehéz volt, hisz aki embert nevel, egész életét kell, hogy adja a hivatásának. Hét pedagógust köszönthetett ezen a napon. Őrhegyné Fülöp Margit tanítónő 1951-ben kezdte pályafutását. Rendkívül lelkesen végezte munkáját, nyitott személyiségével jó kapcsolatot teremtett a tanulókkal, szülőkkel és kollégákkal egyaránt – jellemezte az alpolgármester a vasdiplomás ünnepeltet.

1956-ban kezdett tanítani, tehát gyémántdiplomás pedagógus Hevesi Jánosné. Mindig aktív, rendkívül jó szakemberként és sportemberként ismerték őt a településen. Szintén idén gyémántdiplomás Molnár Zoltánné, aki kiváló, precíz tanítóként az alsó tagozat mellett felső tagozatban is tanított, és mára több kitüntetés tulajdonosa.

Bagitáné Szécsényi Mária köszönthette Tóth Dénes tanár urat is, – mint mondta – a nagybetűs számtantanárt, aki szabadkézzel is csaknem mértani pontossággal rajzolt a táblára. Hatvan éve szerezte meg diplomáját, tehát őt is gyémántdiplomával köszöntötték, ahogy Vargáné Molnár Veronika tanítónőt is, aki a Dózsa-telepi iskola pedagógusa volt. Lelkiismeretesen, következetesen végezte munkáját, diákjai kiváló versenyeredményeket értek el.

1986-ban került Mindszentre a szintén gyémántdiplomás Varga János, akit köszöntője lelkiismeretes, precíz, nagy szakmai tudással tanító emberként ismert meg munkássága alatt. Távollétében az alpolgármester asszony méltatta az aranydiplomás Dr. Zsótér Istvánnét is, kinek neve összeforrt az énektanítással Mindszenten.

A kitüntetések átadását követően Fábián Péter „Fiacskám, tanulj meg komédiázni!” címmel sanzonokkal, operettekkel örvendeztette meg a hallgatóságot Lakatos Béla zongoraművész kíséretében. Az előadóművész mindszenti származása révén szintén köszönthetett volt pedagógust a jelenlévők között. Mint mondta: „jó hazajönni, és jó is lesz, amíg élek”.

Forrás és fotók:

Juhász Éva