18.10: A május 31-ei rendes képviselő-testületi ülésüket befejezték a képviselők.

18.05: A zárt ülés véget ért, melyen önkormányzati tulajdonban lévő lakások hasznosításáról döntöttek.

17.58: A polgármester zárt ülés rendelt el.

17.45: Az óvodai csoportok számát is meghatározták, vagyis a következő nevelési évben 17 csoportban összesen 417 gyermeket vesznek fel. Amennyiben a nyár során megnőne a beiratkozások száma, akkor ezt a keretet módosítják. Gáspár Sándor (MSZP) attól tart, hogy a Vertán-telepen lévő Kassai utcai óvoda emiatt nehéz helyzetbe kerülhet, hiszen nem indul újabb csoport, a gyerekeket pedig a jóval messzebb lévő intézménybe kell majd vinni. Ezt a szülők jelezték neki. Erről a problémáról az önkormányzat nem tud, ezért egyeztetnek az ügyben. A javaslatot 8 igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással elfogadták.

17.43: A UPC Makón optikai hálózatfejlesztést kíván elkezdeni, melyhez az önkormányzat elvi támogatása szükséges. Ezt megkapta a grémiumtól.

17.35: A Velnök utcában három ingyenesen adható önkormányzati telek odaítéléséről döntött a testület. Czirbus Gábor alpolgármester elmondta: hosszú évek után végre sikerült ezeket a telkeket odaadni, ez a kormány otthonteremtő programjának is köszönhető. Hamarosan a Szerecsen utcában is kialakítanak hasonló telkeket.

17.25: Marosvári Attila (PSZM) sajnálja, hogy őt, mint az érintett utca települési képviselőjét, nem keresték meg ez ügyben. Javasolja, hogy utcafórum keretében tájékoztassák az ott lakókat erről a változtatásról, ahogy ezt tették a korábbi esetekben is. Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta: ez most csak egy javaslat, a változtatáshoz pedig minden segítséget megadnak. A grémium elfogadta a javaslatot.

17.15: Egy ott lakó kezdeményezte, hogy változtassák meg a Károlyi Mihály utca nevét. A javaslat szerint Galamb József nevét viselje. Dr. Török Miklós (DK): a névváltoztatás sok gonddal járhat az ott élők számára, hiszen ki kell cserélni minden igazolványukat, illetve a szolgáltatóknál is jelezniük kell a módosítást. A Magyar Tudományos Akadémia nem javasolja, hogy Károlyi Mihályról utcát nevezzenek el, ezt az állásfoglalást is csatolták az előterjesztéshez.

17.10: A Maros-parti strand fejlesztéséhez kapcsolódik egy pályázat, melynek segítségével bővülhetnek az ott lévő szolgáltatások számai. Ehhez szükség van az üzemeltetési szerződés módosítására, melyet megszavaztak.

17.05: A határozati javaslatot elfogadták. Tehetséges makói fiatalokat számos módon támogat az önkormányzat. Most a sportolókat kívánják segíteni. Több fiatal sportoló is pályázot adott be. A grémium megszavazott nekik fejenként 100 ezer forintot.

16.55: Dr. Hadik György (Fidesz): felnőtt korban a bárányhimlő egy nagyon veszélyes betegség, akár halálos szövődményeket is okozhat. Az érintett családok levélben kapnak egy tájékoztató, valamint egy nyilatkozatot, melyet kitöltve leadhatnak a gyermekorvosuknál, illetve a védőnőjüknél. Ezt összesítve derül ki, mennyi oltóanyagot kell beszereznie a városnak. A tervek szerint július elsejétől indulhatnak az oltások beadásai.

16.47: A bárányhimlő megelőzésének lehetőségét tárgyalják. Az óvodákban ingyenessé teszik ennek a védőoltásnak a beadását. Ez 300 olyan gyermeket érint, akik 2013. január elseje és 2014. augusztus 31-e között születtek. A szülőknek kell nyilatkozniuk, hogy igénylik-e ezt a két alkalmas oltást. Ennek összköltsége közel 6 millió forint.

16.45: Családbarát munkahelyeket kíván kialakítani az önkormányzat. Ennek finanszírozására pályázni kíván a város. A grémium támogatta a határozatot.

16.40: Az önkormányzat pályázni kíván a Justh Gyula utcai rendelő megújítására, valamint belterületi utak, járdák, csapadékvíz-elvezetők rendbetételére. Az utóbbi 30 millió forintos keret. A határozatot elfogadták.

16.37: Az önkormányzati tulajdonban lévő cégeknél újbóli megbízást kapott a jelenlegi könyvvizsgáló, így a közeljövőben is ő végzi ezt a munkát. Az önkormányzat idén is 2 millió forintot különített el a helyi védett épületek homlokzatának felújítására, melyre pályázni lehet. A grémium megszavazta.

16.35: Az ülés folytatódik.

16.00: Az előterjesztést elfogadták. Farkas Éva Erzsébet polgármester szünetet rendelt el.

15.55: Dr. Hadik György (Fidesz): soha ilyen rend nem volt Honvéd városrészben, mint most, ami a közmunkásoknak is köszönhető. Dr. Sánta Sándor (Fidesz) elmondta, hogy a Jókai utcában veszélyessé váltak a besüllyedt aknafedők, ezekkel kellene valamit kezdeni. Szerdán lesz az érintett területen a garanciális bejárás, s ezt a gondot is felveszik – kapta meg a választ a képviselő.

15.40: Értékelték a város 2015-ös gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátását. A határozatot elfogadták. A tavalyi közfoglalkoztatási program került terítékre. Közel 400-an vettek részt ebben a programban. Weszelyné Végsheő Henriett Mária (Fidesz) javasolta, hogy a cégek vezetőinek powerpointos beszámolóit tegyék fel az önkormányzat honlapjára.

15.37: Módosították a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét, mivel június elsejével a jelenlegi aljegyző helyett dr. Szabó Sándor lesz a helyettese a jegyzőnek.

15.30: Ezt a beszámolót is elfogadták. Az idei költségvetési rendeletet módosítására került sor. Megszavazták. Az Iskola utca egyik ingatlanát szeretné felújítani a tulajdonos, mivel életveszélyessé vált a homlokzat, ezért kérte, hogy vegyék le a helyi örökség védelme alól. Megszavazták.

15.25: A beszámolót 12 igennel megszavazták. A Makói Városfejlesztő Kft. 2015-os tevékenységét tárgyalják.

15.07: A beszámolót elfogadták. Most a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. van soron. Nagy Nándor ügyvezető elmondta: 28 millió forintnyi céltartalékot különítettek el a távhőszolgáltatásra.

15.00: Dr. Török Miklós (DK): igazi buliszervíz a cég, annyi programot szerveztek, szerveznek. Még arra lenne kíváncsi, mit szólnak ahhoz a vendégek, hogy helyi és nem országos együttesek, szólisták lépnek fel a rendezvényeken? Erre Farkas Éva Erzsébet polgármester a következőt reagálta: legközelebb megkérdezik az itt pihenő – mondjuk – budapesti családot, mi a véleménye erről.

14.45: Zsámboki Erika ügyvezető a Makó Városi Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft. tavalyi munkáját ismertette. A cégnek 2015-ben 164 millió forint volt a bevétele és 161 millió a kiadása. Márton Imre, a sportcsarnok igazgatója vette át a szót. Beszámolt a város fontosabb sporteseményeiről.

14.40: Czirbus Gábor szerint rengeteget fejlődött a városi televízió. Az alpolgármester kiemelte: a társaság naprakész, hiszen az internetre szinte azonnal felkerül minden adásuk. A beszámolót 11 igennel, 1 tartózkodással elfogadták.

14.30: Dr. Török Miklós (DK) azt kérdezte, hány makói lakos dolgozik a televíziónál? Az ügyvezető elmondta, hogy az alkalmazottak 80 százaléka helybéli. Az ellenzéki képviselő továbbá arra is kíváncsi volt, hogy foglalkoztathat a társaság olyant, aki egy pártnak a vezetője. Erre dr. Keresztúriné Kisistók Tímea azt válaszolta, hogy Nagy Dániel – akire a képviselő utalt – lemondott a Fidelitas elnöki posztjáról és csak június elsejével lesz a televízió alkalmazottja.

14.25: Az önkormányzati cégek 2015-ös beszámolói következnek. A Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Keresztúriné Kisistók Tímea elmondta, hogy nyereségesen zárták a tavalyi esztendőt. Most azon dolgoznak, hogy minél többen tudják nézni az adásaikat, így folyamatosan tárgyalnak a különböző szolgáltatókkal.

14.15: Balogh Róbert alezredes, a városi hivatásos tűzoltóság parancsnoka beszámolt az eddigi munkájukról. Elhangzott, hogy a korábbi évekhez képest húsz százalékkal csökkent a riasztásaik száma. A tájékoztatót elfogadták.

14.10: Az alpolgármesteri beszámoló kapcsán azt kérdezte dr. Török Miklós (DK), hogy a Szent István téri pályát ismét fel kell újítani, miért van szükség ennyire? Czirbus Gábor elmondta: a tömítő anyagot néhány helyen ki kellett cseréni, most arra várnak, hogy ez megszáradjon, s rá lehet tenni a fedőréteget. A beszámolót megszavazták.

14.05: A napirendi pontok kerülnek terítékre. A polgármesteri beszámolót tárgyalják. Dr. Török Miklós (DK): elismeréssel szólt a Richter Egészségváros megszervezéséhez, s bízik abban, hogy a megvásárolandó EKG Makón maradna. Farkas Éva Erzsébettől megtudta, hogy a helyi kórház fogja használni ezt az eszközt. A beszámolót elfogadták.

13.55: Czirbus Gábor alpolgármester elmondta: érdemes lenne a nyári kánikulában a város több pontján párakapukat elhelyezni.

13.50: Kádár József (Fidesz): a lezajlott április lakossági fórumokon egyre kevesebb probléma merült fel, ez is azt jelenti, hogy jó úton haladnak a városi fejlesztésekkel.

13.40: Toldi János (Fidesz) örömmel vette, hogy a vasárnapi városi gyermeknapon 102 bébikötvényt tudtak átadni az újszülötteknek és szüleiknek.

13.35: Kovács Sándor (Fidesz): az Országzászló újbóli felállítása kapcsán összefogásra szólította fel a makóiakat. A 12069000-01103144-03700008 számlaszámra várják az adományokat. Az első 100 ezer forint az első polgári bálon gyűlt össze, melyet Kovács Sándor a saját képviselői alapjából ugyancsak 100 ezerrel megtoldott.

13.30: Czirbus Gábor alpolgármester kiemelte: jól halad a kivitelező az Erdei Ferenc téri sportpályán zajló munkálatokkal. Ezen túlmenően mindenkinek gratulált, aki részt vett a kihívás napi rendezvényeken. Javaslatot tett arra, hogy szeptemberben az önkormányzat készítsen egy sportkonzultációt.

13.28: Weszelyné Végsheő Henriett Mária (Fidesz) szülőként szólalt fel: nagyon örül annak, hogy a nyári szünetben számos tábor várja majd a makói gyerekeket, hiszen sokaknak gondot jelent, hol helyezzék el csemetéjüket. Emellett megköszönte a színvonalas gyermeknapi programokat, ehhez Farkas Éva Erzsébet polgármester is csatlakozott. A városvezető hozzátette: két hét múlva megjelenik az a kiadvány, mely a nyári táborozási lehetőségeket ismertetik.

13.25: Dr. Nagy Jenő, a kórház igazgatója elmondta: a befolyt összeget egy terheléses EKG vásárlására fordítják, mellyel a szív- és érrendszeri méréseket tudják majd elvégezni.

13.18: Dr. Hadik György (Fidesz): kevés olyan város van, mint Makó, amely ennyi neves orvossal büszkélkedhet – mondta el mindezt annak kapcsán, hogy a napokban emléktáblát avattak dr. Tiszai Aladár egykori főorvos tiszteletére a városi kórház főépületében. Emellett kitért arra is, hogy korábban nem volt ekkora egészségügyi rendezvény a városban, mint a szombati Richter Egészségváros. Örömmel vette, hogy közel 5,3 millió forint gyűlt össze, melyet a kórház megkapott.

13.12: A napirend előtti felszólalások sorában dr. Sánta Sándor (Fidesz) nem érti azokat a vádakat, melyek szerint a mostani városvezetés elképzelések nélkül dolgozik. Az önkormányzati többségnek rengeteg javaslata van, amit hamarosan meg is valósítanak.

13.08: Farkas Éva Erzsébet polgármester az ülést megnyitotta. A 12 települési képviselőből jelen van 12, így a grémium határozatképes.

Munkatársunktól. K.