A pályázó által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó nevét, címét
2. Az ingatlanon végezni kívánt tevékenységi köröket
3. Az ingatlan bérleti díjára tett konkrét ajánlatot
4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem adó, sem adók módjára behajtandó köztartozása nincs
5. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban foglaltakat elfogadja.

A pályázathoz csatolni kell:

A tevékenység folytatására jogosító engedély másolatát.

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül azok részesülnek előnyben, akik minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtanak a lakosság részére (pl. lovas oktatás, bérlovaglás, stb.), valamint magasabb összegű bérleti díj fizetését vállalják.

A bérleti jogviszony létesítésének feltétele: 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució letétbe helyezése, illetve 3 hónapos felmondási idő vállalása.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet: Katona Antal, telefon: 06 20/9134602

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20. 12.00 óra

A pályázat benyújtandó: GYEVIÉP NKFT (6750 Algyő, Kastélykert u. 49.) levélben vagy személyesen.