Hivatalba lépésem óta több alkalommal nemtelen támadások célpontjává váltam. A személyemet is sértő szavakat méltósággal viseltem. Makó város polgármestereként nap nap utána arra törekszem, hogy városunk fejlődjön, a makói polgárok véleményére odafigyelve mindent megtegyek az itt élőkért, azért, hogy idős és fiatal megtalálja itt a számítását. Tettem, és teszem ezt legjobb tudásom, meggyőződésem és lelkiismeretem szerint a munkámat segítő képviselőtársaimmal együtt.

Közszereplőként számítanom kellett arra, hogy kritikával szemlélik munkámat. Az építő gondolatokat szívesen fogadom, a rosszindulatú megjegyzéseken felül kell emelkednem.

A közelmúltban mégis felháborított a képviselőtestület tagjának (Makó város korábbi alpolgármesterének), Marosvári Attilának személyemre tett becstelen kijelentése, amiért feljelentést tettem. Sajnálatos, hogy a képviselő úr már korábban hivatali dolgozóval szemben is tanúsított olyan hangnemet, amely úgy vélem, méltatlan és megengedhetetlen a közszereplésben.

Marosvári Attila másnap négyszemközt, majd a rendes testületi ülésen elismerte tettét és a nyilvánosan is elnézést kért minősíthetetlen megnyilatkozásáért.

A mai napon, a rendőrségen kezdeményeztem az ügy békés lezárását annak jegyében, amelyet kifejezően tükröz az általam nagyra becsült Vizi E. Szilveszter professzor úr megállapítása: „A megbocsátás fantasztikus tulajdonsága az emberi agynak. Ez adja meg a béke, a kiegyezés lehetőségét az emberek között.”

Ennek a megállapításnak a reményében fogadtam el a képviselő úr bocsánatkérését és döntöttem úgy, hogy a büntetőeljárás lefolytatását nem kérem ellene.

Makó, 2016. május 12.

Farkas Éva Erzsébet polgármester