A Bizottság ülésén a hazai növényvédelmi- és agrárkutatás jeles személyiségei, az innovatív fejlesztés és kereskedelem, a szakigazgatás, az érdekvédelmi, a civil szervezetek és a termelők is képviseltették magukat. A 2014-től szavazati joggal rendelkező Greenpeace Magyarország, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) és az egészségügyért felelős miniszter delegált képviselői és a meghívott szakértők is aktív részvételükkel segítették a munkát.

A Bizottsági ülésen elhangzott: a glifozát növényvédő szer hatóanyag európai uniós engedélyezésének felülvizsgálata most zajlik. Az Európai Bizottság jelenleg olyan javaslattervezeten dolgozik, amely elfogadható lesz a tagállamok többsége számára. Ezzel kapcsolatban a Növényvédelmi Bizottság következő ülésén újra napirenden lesz a “glifozát ügy”. A tagok egyhangúlag elfogadták, hogy a következő találkozásra, függetlenül az EU döntésétől, készüljön közös javaslat a Magyarországon forgalomban lévő glifozát hatóanyagú növényvédő szerek felhasználásának korlátozásáról (pl. kössék képesítéshez a felhasználást, korlátozzák a szer használatát közterületeken, stb.).

Fotó: illusztráció

A meghívott szakértők és tagok aktív részvételével élénk vita alakult ki a neonikotinoid hatóanyagú növényvédő szerek felfüggesztésének hatásairól, nem sikerült egységes álláspontra jutni a korlátozás környezeti és méhegészségügyi hatásait illetően. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint növényvédő szer engedélyező hatóság 2016. elején szükséghelyzeti engedélyt adott ki rendkívül behatárolt területen a hatóanyagok csávázással történő alkalmazására, kizárólag a vetőmagtermesztésre. A Bizottság tagjai között egyetértés alakult ki abban, hogy azokon a területeken, ahol neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt vetőmagot vetettek, vizsgálni kell a méhek egészségügyi állapotát.

A Földművelésügyi Minisztérium és a Növényvédelmi Bizottság is elkötelezett a magyar emberek egészségének védelme, a környezeti kockázatok csökkentése és a magyar agrárium érdekeinek képviselete iránt, amibe beletartoznak a magyar termelők, a méhészek és maguk a méhek is.

Forrás: FM