Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

Farkas János polgármester

Napirend

0.)         A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

1.)         Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Farkas János polgármester

2.)         Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

Előadó: Barkó József r. hadnagy Apátfalvai Rendőrőrs parancsnoka

Meghívottak: Makó Városi Rendőrkapitány

Előterjesztések:

3.1.)      Műfüves pálya építésére pályázat benyújtása és tulajdonosi hozzájárulás megadásának módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

3.2.)      Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

Előadó: Farkas János polgármester

3.3.)      Magyarcsanád Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

4.)         Egyebek