Pinczér Deniel és Török Mátyás április 12. és 15. között kiemelkedő eredményeket ért el: minden vizsgatevékenységből felmentést kaptak jeles eredményekkel.

2016. április 27-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban ünnepélyes eredményhirdetésen veszik át diákjaink vizsga alóli felmentő igazolásukat.

Felkészítő tanáraik: Lakatos-Tóthné Nagy Zsuzsanna, Nagy Judit, Nagyné Molnár Margit, Tóth Lajosné.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak.

Forrás: Orbán István