1.)Apátfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadási rendelettervezetének elfogadása

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi munkájának átfogó értékelése

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

3.)  Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

– Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

–    2015. évről szóló belső ellenőrzési jelentés

–    Beszámoló az adóhatóság munkájáról, a 2015. évi adóbevétel alakulásáról

–    Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben tartott foglalkozások díjai

–     A 15/2016. (02.03.) Kt. h. – Antenna Hungária Zrt. bérleti szerződése – visszavonása

4.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

5.) Interpellációk

6.)   A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

A képviselő-testület ülése – a 6. napirendi pont kivételével – nyilvános.