Az ülés helye: Községháza-Tanácsterem (Mártély, Rákóczi tér 1.)

Napirendek

1./A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

2./ Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről

Előadó:Irodavezető

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3./ Egyebek