10:51: Vége a nyílt ülésnek.

10:38: Majálist és Városi Gyermeknapot is rendeznek idén Mindszenten. Előbbit 160 ezer, utóbbit 343 ezer forinttal támogatja az önkormányzat.

10:33: Az első világháborús emlékművet – pályázati forrásból – évek óta próbálják felújítani. Idén ismét kiírták erre a pályázatot, az önkormányzat benyújtja erre a kérvényét.

10:24: 17 mozgásában korlátozott, egészségében korlátozott gyermek jár iskolába Mindszentről Hódmezővásárhelyre. A Tisza-parti kisváros a fiatalok utaztatására törekszik. Ehhez egy buszt kellene vásárolni, ami milliós tételt jelent. Pályázati forrást venne igénybe az önkormányzat, ezért a jövőben fokozottan figyelik a pályázati kiírásokat.

10:09: Az idei évtől kötelező önkormányzati feladat a szünidei gyermekétkeztetés. A testületnek kell döntenie, hogy hány fő részesül az étkeztetésben. Mindszenten mintegy 400-an kapnak gyermekvédelmi támogatást, ők az érintettek. Nekik kiküldték az ezzel kapcsolatos információkat, eddig körülbelül 20-an kérték az étkeztetést.

A grémium a nyár során 43 munkanapon biztosítaná az étkeztetést.

10:04: A Szabadság utca folytatásán, a Mártély felé vezető úton nincs utca elnevezés és házszám, mivel ez már külterületnek tekinthető. Ez cégek telephelyeit érinti. Ezért a Szabadság utcát a benzinkútig meghosszabbították.

10:02: Folytatódik az ülés.

09:45: Szünet.

09:34: – Nem sikerült meggyőzni a nagyobb földterülettel rendelkező mezőgazdászokat a mezőőri szolgálat szükségességéről. Aláírásgyűjtés és becsületsértés is történt ezzel kapcsolatban a közelmúltban – ismertette Zsótér Károly. A gazdák kifejezték, hogy nem igénylik a szolgálatot és nem kívánják az ezzel járó anyagiakat fizetni.

Dr. Pálinkó Mihály képviselő hozzászólt: a gazdák már a mezőőri szolgálat bevezetése előtt is jelezték, hogy nem tartanak rá igényt. Azt javasolta: egy-egy rendelet meghozatala előtt jobban figyelembe kell venni a lakosság véleményét.

– A munka során előfordul, hogy kell olyan döntést hozni, ami nem száz százalékban népszerű. Fel kell rá készülni, hogy nem minden határozat jó minden lakosnak – reagált Zsótér Károly.

Rácz Árpád szerint a mezőőr azért is hasznos lett volna, mert jelezte volna, kik azok, akik a földutakat tönkreteszik. Felháborítónak tartja, hogy az elmúlt hetekben a Kurca-parton lévő utat szétnyomták, amelyet a horgászok öt éve társadalmi munkában karbantartanak.

A grémium döntött: megszűnik a mezőőri szolgálat.

09:29: A házi bekötésekhez a 60 év feletti mindszentiek támogatást vehetnek igénybe. Azok a háztartások kérhetik ezt, ahol az egy főre jövedelem nem éri el a havi 72500 forintot. Zsótér Károly elmondta, nagyon kicsi az érdeklődés ez iránt, amin változtatni kellene.

Tóth Csaba alpolgármester szerint még ezt követően veszik majd igénybe a támogatást, ugyanis a talajterhelési számlák még ezután érkeznek meg a lakosokhoz.

Rácz Árpád javasolta: szórólapon kellene tájékoztatni erről a mindszentieket, hogy mindenkihez eljussanak a támogatással kapcsolatos információk.

09:15: Az állattartásról, eb tartásról és eb összeírásról szóló helyi rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban Rácz Árpád megjegyezte: a településen a legnagyobb problémát a kutyák nem megfelelő tartása okozza.

– A kóbor ebek sok bosszúságot okoznak és okoztak Mindszenten, de az elmúlt időszakban pozitív változások történtek. Tavaly év végéig közel 20 kóbor kutya került el a kisvárosból – válaszolt dr. Megyeri Szilvia.

Zsótér Károly kiegészítette: a többi településsel összevetve Mindszenten elfogadható a kóbor kutya helyzet. A polgármester szerint minden az embereket múlik, először a fejekben kell rendet tenni.

09:10: A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ üzemelteti az idén nyáron a mindszenti strandot – döntöttek a képviselők.

08:41: – Komoly fejlesztésen esett át az elmúlt időszakban a közvilágítás Mindszenten. Többek között az Észak utcán és a Tisza környékén sikerült ennek hiányát pótolni – mondta Zsótér Károly az EDF-DÉMÁSZ Zrt. beszámolója kapcsán.

Rácz Árpád képviselő hozzászólt: a település több mint 90 százalékán jónak számít a közvilágítás.

Pölös Mihály képviselő megköszönte a tiszai telektulajdonosok nevében a helyben felszerelt lámpatesteket, ugyanis ezzel hosszú évek problémája oldódott meg.

08:30: A 2014-es, őszi választások óta másfél év eltelt. Tervezi-e a polgármester az eddig végzett munka összesítéséről tájékoztatni a lakosságot? – tette fel a kérdést Korom Éva Andrea képviselő.

Zsótér Károly reagált: a sajtón keresztül hamarosan tájékoztatják a mindszentieket az elmúlt időszak fejlesztéseiről.

08:22: Pálinkó György Vince elmondta, a testület már rengeteg munkát belefektetett a Tisza turizmusának fellendítésére. – Az eltervezésben sok energia benne van, a kivitelezéshez is hasonló kitartást kívánok – tette hozzá a képviselő.

08:12: – A Demokratikus Koalíció helyi szervezete népszavazási kezdeményezést nyújtott be, amelyet elutasított a Helyi Választási Bizottság. A párt egy olyan kérdésben szeretett volna szavazást tartani, amelyről a testület korábban már döntött, így az már nem aktuális – ismertette dr. Megyeri Szilvia, jegyző.

08:11: Zsótér Károly polgármester megnyitotta az ülést. A grémium határozatképes: Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármester és Zsótér Gábor képviselők hiányoznak.

Napirendi pontok:

1.           Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről.

2.           Tájékoztató az EDF-DÉMÁSZ Zrt. 2015. évi hálózatüzemeltetési tevékenységéről.

3.           Beszámoló a kéményseprő-ipari szolgáltatás 2015. évi tevékenységéről, jövőbeni lehetőségekről.

4.           Beszámoló a HTKT 2015. évi tevékenységéről.

5.           Beszámoló a Mindszenti Városgazda NP Kft. 2016. I. negyedéves tevékenységéről.

6.           Döntés a strand 2016. évi üzemeltetéséről.

7.           Döntés a piac 2016. július 1-től történő üzemeltetéséről.

8.           Állattartásról, eb tartásról és eb összeírásról szóló helyi rendeletek felülvizsgálata.

9.           Házi bekötések támogatásáról szóló rendelet módosítása.

10.         Mindszent város településképi védelméről szóló rendelet

11.         Mezőőri rendelet módosítása.

12.         A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

13.         Külterületi közterület elnevezése (0548 hrsz.)

14.         Turizmusfejlesztő, Üzleti és Marketingterv felülvizsgálata.

15.         Szünidei gyermekétkeztetés felülvizsgálata.

16.         Önkormányzati konyhák működésének beosztása.

17.         Központi Iskola kérelme nyári táboroztatásra.

18.         Támogató szolgáltatás bevezetésének ügye.

19.         Önkormányzati tulajdonú lakások és telkek értékesítésre való kijelölése.

20.         I. világháborús emlékmű felújítási pályázata.

21.         Muzeális intézmények felújítási pályázata 2016.

22.         Majális és a Városi Gyermeknap megszervezése, támogatása

23.         Beszerzési Szabályzat módosítása.