NAPIREND:

  1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről.
  2. Tájékoztató az EDF-DÉMÁSZ Zrt. 2015. évi hálózatüzemeltetési tevékenységéről.
  3. Beszámoló a kéményseprő-ipari szolgáltatás 2015. évi tevékenységéről, jövőbeni lehetőségekről.
  4. Beszámoló a HTKT 2015. évi tevékenységéről.
  5. Beszámoló a Mindszenti Városgazda NP Kft. 2016. I. negyedéves tevékenységéről.
  6. Döntés a strand 2016. évi üzemeltetéséről.
  7. Döntés a piac 2016. július 1-től történő üzemeltetéséről.
  8. Állattartásról, eb tartásról és eb összeírásról szóló helyi rendeletek felülvizsgálata.
  9. Házi bekötések támogatásáról szóló rendelet módosítása.

10. Mindszent város településképi védelméről szóló rendelet

11. Mezőőri rendelet módosítása.

12. A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

13.  Külterületi közterület elnevezése (0548 hrsz.)

14. Turizmusfejlesztő, Üzleti és Marketingterv felülvizsgálata.

15. Szünidei gyermekétkeztetés felülvizsgálata.

16. Önkormányzati konyhák működésének beosztása.

17. Központi Iskola kérelme nyári táboroztatásra.

18. Támogató szolgáltatás bevezetésének ügye.

19. Önkormányzati tulajdonú lakások és telkek értékesítésre való kijelölése.

20. I. világháborús emlékmű felújítási pályázata.

21. Muzeális intézmények felújítási pályázata 2016.

22. Majális és a Városi Gyermeknap megszervezése, támogatása

23. Beszerzési Szabályzat módosítása.