„A Parlando Énekegyüttesnek már több éves kapcsolata van a kelebiai egyesülettel, valamint elnökével, Paskó Csabával, így úgy gondoltuk, hogy most már tegyük ezt hivatalossá is” – fogalmazott portálunk kérdésére Ménesi Lajosné, a Gyevi Art Kulturális Egyesület elnöke.

A Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület delegációját fogadták délután a polgármesteri hivatalban, majd igazi vendéglátóhoz méltón, bemutatták Algyőt. Így a Szerbiából érkezett vendégek megismerkedhettek a könyvtárral, a templommal, a Levendula Hotellel, a Fehér Ignác Általános Iskolával, megtekinthették a faluházat, a tájházat, és végül az Ezerjóházba érkeztek meg.

Itt kerítettek sort a kulturális együttműködési megállapodás aláírására, amelyet Ménesi Lajosné és Paskó Csaba látott el – kölcsönösen – kézjegyével. Valamint néhány kedves szó kíséretében ajándékokat adtak egymásnak. Paskó Csaba kiemelte, hogy most már érti, hogy mire is büszke Algyő polgármestere, és nem kevésbé Algyő lakossága. Elmondta: „Azt az értéket, amelyet őseinktől kaptunk – a magyarságunkat – ápolnunk kell, és ez az együttműködés is ezt fogja segíteni, remélem”.

Molnár Áron, Algyő polgármestere, viszonozva a kedves szavakat, ajándékokat, átadta a település meglepetéseit a vendégeknek, majd Ménesi Lajosné Jusztika is hasonlóan hálálta meg a gesztust.

„Együtt is szervezzük ezentúl a programjainkat. Terveink között szerepel, hogy a kelebiaiakat meghívjuk ide Algyőre a Gyevi Art Kulturális Egyesület nagyobb rendezvényeire, mint például a Búcsú vagy a Miénk a tér elnevezésűekre. A mi egyesületünk pedig szintén megy majd az ő egyesületük búcsúira” – hangzott Ménesi Lajosné elnöktől a rendezvényen.

Rákérdeztünk hát az együttműködés részleteire is, melyre Ménesiné Jusztika így reagált: „Szeretnénk pályázatokat együtt írni, valamint az ottani gyerekeket is szeretnénk meghívni az egyesület által szervezett kézműves táborába. És lehet, hogy ez a kapcsolat idővel nem csak a kulturális egyesületre, hanem más algyői civil szervezetre is kiterjed majd” – fogalmazott a Gyevi Art elnöke. Valamint azt tette még hozzá, hogy a Zsibongó Tánccsoportot is szeretnék, ha meg tudnának majd jelenni kelebiai rendezvényeken.

Tehát a cél, hogy a két település civil szervezetei, csoportjai találkozzanak egymással, megismerjék egymást és a teleüléseket, hogy egy igazi határon átívelő kulturális párbeszédbe kezdhessenek.

 

 

G.