A makói önkormányzat, valamint a Csongrád Megyei Román Önkormányzat és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karának román nyelv és irodalom tanszéke közösen egy interkulturális konferenciát szervezett, melynek hétfőn a makói Korona díszterme adott otthont. Ezen elsősorban József Attila munkásságát vették górcső alá olyan szempontból, hogy a költő nem csupán magyar gyökerekkel rendelkezett. Az előadásokat magyar és román nyelven tartották.

– A költészet napját ünnepeljük és Makónak mindig is ajándék volt József Attila, most is rá emlékeztünk, de egy nagyon érdekes aspektusból, vagyis a román származású édesapja révén interkulturális szempontból beszéltünk róla – mondta Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató. A makói József Attila Gimnázium, valamint a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum diákjai jóvoltából versek is elhangoztak a konferencián.

József Attila költeményeinek román fordításait ismertette dr. Mihaela Bucin főiskolai docens. A temesvári líceum tanára, Melida Moldoveanu pedig a költő azon munkáit emelte ki, mely mind a két nemzet irodalma számára meghatározó volt. Dr. Petrusán György nyugalmazott főiskolai tanár, irodalomtörténész, a Csongrád Megyei Román Önkormányzat elnöke József Attila mellett kitért Petőfi Sándor nem magyar gyökereire is.

– Mind a történelmet, mind az irodalmat nemzeti szempontból vizsgálom az utóbbi esztendőkben, így az előadásomban elsősorban arra tértem ki, hogy a nem magyar ajkúak hogyan integrálódtak a magyar társadalomban – emelte ki dr. Petrusán György. Ezt a több nemzeti együttélést mutatta be József Attila és Petőfi Sándor kapcsán is hétfőn a makói Koronában az irodalomtörténész.

Munkatársunktól. K.