Az ülés helye: Dóc Községi Önkormányzat nagyterme (Dóc, Alkotmány u. 17.)

 

Az ülés napirendi pontja:

  1. napirendi pont

Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, a lejárt határidejű határo-zatok végrehajtásáról. Kérdések, tájékoztatások

Előadója: polgármester

 

  1. napirendi pont

A köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról, az egyes ingatlanok tisztántartásáról és az égetés rendjéről szóló 11/2015. (X.1.) Ör. módosítása

Előadója: polgármester

3.  napirendi pont

Dóc Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve

Előadója: polgármester

napirendi pont

Dóc Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata

5.  napirendi pont

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása

Előadója: jegyző

napirendi pont

Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos tevékenységéről

Előadója: Alföldvíz Zrt. képviselője

 

7.    napirendi pont

„Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási üléseire szóló meghatalmazás

 

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Forrás: Tóth Margit