A Honismeret Napjához csatlakozó rendezvény – amelyen Lőkös Mihály (klarinét) és Király Dzsesszika (prózamondás) is közreműködik – részeként ünnepi konferenciát tartanak Csongrád megye településeinek épített és szellemi értékeiről. Ezen Dr. Fári Irén Szeged műemlékeiről, Urbancsok Zsolt Makó értéktáráról, Apjok Vivien a makói hagymafesztiválról tart előadást, míg Labádi Lajos Szentes értékeit, Georgiádes Ildikó pedig a csongrádi értéktárat tekinti át referátumában.

Hódmezővásárhelyi vonatkozású előadások is elhangoznak majd: Ormos Zsuzsanna Vásárhelyet, mint az alföldi festészet fővárosát mutatja be, Dr. Miklós Péter történész-muzeológus, intézményvezető pedig az Emlékpont fönnállásának elmúlt tíz évében végzett értékőrző és ismeretátadó tevékenységét ismerteti.

Forrás: Arany-Tóth Attila