Két képviselő nem volt jelen, Toroczkai László és Szél István, Toroczkai időközben megérkezett. Gémes László, Szegvár polgármestere köszöntötte a közgyűlést, röviden bemutatta Szegvárt, majd Farkas Sándor, országgyűlési képviselő is köszöntőszavaival üdvözli a megjelenteket.

A szegvári Károlyi Kastély jelen pillanatban közösségi központként funkcionál, így a nemrég felújított épületet és a munkát a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársai mutatták be. Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, úgy fogalmazott: „Remek lehetőséget látok ebben a központban az esélyteremtés jegyében.”

A házigazda egyik meglepetéseként Hegedűs Dániel egy verssel örvendeztette meg a közgyűlést.

Majd az elhunyt Piri Józsefre, Algyő nyugalmazott polgármesterére emlékeztek. Kakas Béla a polgármesterek nagy generációjának tagjai közé sorolta Piri Józsefet. Szirbik Imre, Szentes polgármestere, precíz, megbízható felkészültségéről, valamint remek humoráról szólt, és azt kérte, „őrizzük meg, és adjuk tovább emlékét”. Egy perces néma csenddel adózott a közgyűlés Piri József emléke előtt.

 

Az ülés első részében beszámolót hallhattak Dr. Lukács János rendőr dandártábornok, Csongrád megye rendőrfőkapitányától a megye közrendjének és közbiztonságának alakulásáról 2015-ben. A dandártábornok elmondta, hogy az elmúlt évben is teljesítették az alapfeladataikat. „A migrációs krízis ellenére is a megye minden településén élhető környezetet nyújtottunk a lakosság számára” – fogalmazott. Dr. Lukács János beszámolójában rámutatott, hogy a felmérések szerint nőtt az emberek szubjektív biztonság érzete, valamint már ötödik éve Csongrád megye végzett az élen a Belügyminisztérium felmérésén.

A megyében az elmúlt 6 év második legkevesebb bűncselekmény számát regisztrálták tavaly rendőri eljárásban, a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma pedig az országos átlagnál jobb, összesen 2705. A közterületen elkövetett bűncselekmények számát is jónak értékelem, a 2199 esettel – tudatta a rendőrfőkapitány. Megköszönte a polgárőrök munkáját.

A beszámolót követően Kakas Béla bejelentette, hogy 1 millió forintos támogatással hálálják meg az eredményes munkát, amelyet mobil informatikai eszközök beszerzésére fordítanak a határ menti munka segítésére.

Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes is reflektált a beszámolóra, így fogalmazott: „Az ország egyetlen megyéje sem marad magára, ha olyan feladatokat kell megoldania, amely az egész magyar rendőrségnek kihívás lenne.” Majd a megyei teljesítményről is szólt:

##audio:2640##

A következőkben Farkas Zoltán beszámolóját hallgatták meg a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (DRAFÜ) 2015-ös tevékenységével kapcsolatban. Elmondta, hogy egész évben törekedtek a takarékos költséggazdálkodásra. Valamint a közgyűlés arról döntött, hogy az EU-s fejlesztési forrásokhoz kapcsolódó intézményrendszer jelentős átalakulása miatt a DARFÜ-nek már nem lesz szerepe a jövőben, így végelszámolással megszűnik.

Csókási Eszter beszámolóját is megtárgyalták a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (DKMT) 2015. évi szakmai tevékenységéről, Csókási Eszter nem tudott jelen lenni, ezt nehezményezték. Két projektről volt szó; egyrészt a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonalról, amelynél már az engedélyeztetések lassan befejeződnek; másrészt az „Across the Tisa” projektről, amelyről itt olvashat.  6 tartózkodással fogadták el.

Majd döntött a közgyűlés, hogy TOP-os forrásból pályáznak a Szeged–Sándorfalva–Dóc–Ópusztaszer kerékpárút létrehozására, a megye konzorciumi vezetésével. Ezen a ponton Szirbik Imre jelezte, és egyben kérte is a közgyűlés elnökének segítségét, hogy a 451-es út mentén, Csongrád és Szentes közötti szakaszon van a kerékpárútnak egy szakasza a hídon, amelyre nincs forrás. Kakas Béla úgy reagált, hogy „keressük ennek helyi forrását”.

A közgyűlés módosította költségvetési rendeletét. Itt a praktikus átvezetések mellett három döntés született: egyrészt a már említett 1 milliós támogatás a kapitányságnak; másrészt egy szegvári családi- és sportnap szervezésére 300 ezer forinttámogatást nyújtanak (ezen a szavazáson Gémes László nem vett részt); harmadrészt pedig a Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület kérésére támogat a közgyűlés egy fényképes kiadvány elkészülését.

A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetési tervezetét Weszely Tamás ügyvezető igazgató ismertette. Elmondta, hogy 30 milliós kölcsönnel kezdték a működést, valamint, hogy már 33 településsel állnak szerződésben. Kakas Béla az alábbiakat állapította meg: „Most már látjuk a megállapodásokat az önkormányzatokkal, így a befolyó összegek már biztosítják a Kft. jövőjét.” Felügyelőbizottságába Mágori András, Toroczkai László, dr. Miklós Péter kerültek.

Gyarmati Zoltán beszámolót tartott a Csongrád Megye Integrált Területi Program (ITP) módosításával kapcsolatban. A közgyűlés a beszámolót tudomásul vette.

A Tisza vízgyűjtőterületeinek önkormányzataival (12) együttműködési megállapodás kötéséről is döntöttek. Ez egy határon átívelő regionális együttműködés, amely a Tiszán úszó szeméthalmaz ellen is tenni akar.

Végezetül a tervezetten április 22-re, Makóra ütemezett következő ülését áttette a közgyűlés – április 29-re –, ugyanis Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere jelezte, hogy fontos programmal esne egybe.

 

 

G.