A Nemzeti esten köszöntőt mondott dr. Juhász Tünde kormánymegbízott, elmondta: „Az alkotmányozók éppen öt éve, 2011. március 14-én, nyújtották be az Alaptörvény tervezetét az Országgyűléshez. Azzal, hogy az Alaptörvény elnevezés mellett döntöttek, kifejezésre kívánták juttatni a történeti alkotmány vívmányának tiszteletét. (Utalva itt a 19. század közepi eseményekre – a szerk.) Az új Alaptörvény elfogadása új fejezetet nyitott az ország történetében. Magyarország ezzel egyrészt szimbolikusan is lezárta a múltat, hiszen az egykori kommunista térség országai közül hazánk volt az utolsó, amely a szovjet mintájú Alaptörvényt lecserélte; másrészt a normaszöveg módot adott a gazdasági, szellemi megújulás garanciáinak megfogalmazására, a mögöttünk hagyott útkeresés évtizedei után.”

Ünnepi beszédet dr. Zakar Péter történész, a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánja mondott. Beszédében kiemelte a márciusi ifjakra hivatkozva , hogy a szabadságot nem elég kapni, a szabadsággal élni kell, a szabadságért cselekedni kell. „Ez lehet 1848 márciusának és a márciusi ifjak örökségének is az egyik lehetséges öröksége” – fogalmazott.

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke adta át a megye kiválóságait elismerő kitüntetéseket. Ünnepi gondolataiban megfogalmazta, hogy „amikor a mai esten az idei díjazottakkal kezet fogunk, és meggratuláljuk őket, egyben köszönetet is mondunk – jelképesen – az őket felnevelő családok, közösségek, települések számára is. Legyünk büszkék rájuk, hiszen az ő sikerük Csongrád megye 60 településén élő, közel 400 ezer ember közös sikere is egyben”.

Csongrád megye Civil szervezete díjakat kaptak azok a szervezetek (és vették át képviselőjük), amelyek tevékenységüket tartósan magas színvonalon végzik, és ezáltal Csongrád megye lakosságát érintően maradandó értékeket közvetítenek. Ezt három szervezet kapta meg idén:

a Szegedi Vizimentő és Tűzoltó Szakszolgálat, a díjat átvette: Seller András;

a mórahalmi Arlechino Táncegyesület, a díjat átvette: Füge Ildikó;

a Bölcső Nagycsaládosok Csongrádi Egyesülete, a díjat átvette: Erősné Szabó Mária.

Csongrád megye Közművelődéséért díj annak az egyénnek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely a közművelődés, közgyűjteményi és levéltári munka területén – a megyében vagy a megye érdekében – kimagasló teljesítményt ért el. Ebben a díjban részesült Kaszás László tanár, előadóművész, a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola alapítója;

valamint a Csongrádi Színtársulat, a díjat átvette: Ferentzi Katalin.

Csongrád megye Sajtódíját idén Kisimre Ferenc újságíró kapta.

Csongrád megye Díszpolgára címet idén Kondé Lajos, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke kapta.

A díszpolgári címmel kitüntetett Kondé Lajos, pasztorális helynök életútját Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős Államtitkárság helyettes államtitkára méltatta. Kondé Lajos köszönő szavait pedig itt közöljük:

##audio:2619##

Az ünnepi műsorban közreműködött a Népzenei kamaraműhely – a Dugonics András Piarista Gimnázium kamaraegyüttese Fábri Géza népzenész, kobzos vezetésével.

 

 

G.

További fotók: