A Szegedi Ítélőtábla dísztermében dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke elmondta: alapvetően sikerese évet zárt a táblabíróság, mindent megtett annak érdekében, hogy szakmailag megalapozott, az időszerűségre is nagy hangsúlyt fektetve végezze munkáját. Szólt arról az elnök, hogy ez az egész magyar bírósági rendszerre érvényes, hiszen az ügyek (amelyből országos szinten mintegy 1,6 millió volt tavaly) több mint 80 %-a már az I. fokú eljárás után jogerőre emelkedik. Ez a tény azt mutatja, hogy az állampolgárok az ügyek döntő többségében elfogadják a döntéseket.

Természetesen senki nem hibátlan, így a bíróság sem, ezért alakult ki már évezredekkel ezelőtt a többszintű bíráskodás, amelyben jogorvoslatért fordulhatnak a peres felek a magasabb szintű bírósági fórumokhoz. A Szegedi Ítélőtábla döntéseivel szemben – mivel azok jogerősek – csak rendkívüli jogorvoslatra van lehetőség. Ilyenre az elmúlt időszakban évente 100-200 közötti alkalommal volt példa, de csak tízes nagyságrendű azok ügyek száma, amikor az táblabírósági döntést megváltoztatta a Kúria.

Ennek ellenére egyre gyakrabban tapasztalhatjuk – mondta az ítélőtábla elnöke – hogy méltánytalan, nagyon gyakran nevüket nem vállaló bírók részéről támadások érik a magyar bírósági rendszert, a bíróságokon folyó munkát és a bírósági igazgatást. Ezek a támadások  minden alap és bizonyíték nélkül azt sejtetik, hogy egy-egy döntés mögött a bíróságok befolyásolása, netán korrupció áll. „Örömmel vesszük, ha a sajtó feltárja a visszásságokat, de azt vissza kell utasítanunk, hogy fantáziálgatások alapján törekedjenek egyesek arra, hogy lejárassák a bírák és a bíróságok munkáját.” – hangsúlyozta dr. Harangozó Attila.

Hozzátette: a Szegedi Ítélőtáblát ugyan senki nem támadta, ám a táblabíróság vezetése fontosnak tartja, hogy kiálljon a bíró kollégák, mint ahogy a bírósági igazgatás irányító Országos Bírósági Hivatal által megfogalmazott stratégia célok mellett is.

Konkrét ügyekre is kitért az elnök egy újságíró kérdés kapcsán. Elmondta: a Hagyó- és a Sukoró-ügyekben nagy vita alakult ki még arról is, melyik bíróság illetékes az elbírálásra. Az ítélőtábla illetékességi területén működő törvényszékek, a Szolnoki, illetve a Kecskeméti Törvényszék hozták meg az elsőfokú döntést, a fellebbezéseket így Szegeden tárgyalják majd. A Kecskeméti, illetve a Szolnoki Törvényszék illetékességével kapcsolatos kérdésben ugyanis már döntést hozott a Kúria, ez alapján is a felülbírálat a Szegedi Ítélőtábla feladata.

Dr. Hámori Attila elnökhelyettes részletesebben is beszélt arról, hogy a Szegedi Ítélőtábla az ítélkezési munka mellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfeleljen az OBH által meghirdetett „Nyitott bíróságok” programban megfogalmazottaknak. Kiváló együttműködést alakított ki a táblabíróság a Szegedi Tudományegyetemmel, aktív részt vállal a jövő jogászainak képzésből. Sikeres a gyakornoki, a mentor és a jogi asszisztensi program is, amelynek keretében az említettek a Szegedi Ítélőtáblán szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat a bíróság munkájáról. Ezzel egy időben zajlik a középiskolások és már az általános iskolások jogi ismereteinek gyarapítása is, amelyben az ítélőtábla bírái és titkárai vállalnak munkát.

Lehetőség van-e arra, hogy a nem jól dolgozó bírákat eltanácsolják a bírósági rendszerből? – vetette fel az egyik újságíró. Az elnökhelyettes kifejtette: a bírák munkavégzésének ellenőrzése folyamatos, emellett nyolcévente kötelezően minden bíró munkáját alaposan felülvizsgálják. Ez nem hat ki a bírói függetlenségre, de ha olyan szabálytalanságot, netán törvénysértést tárnak fel, amely méltatlanná teszi a bírót e hivatás gyakorlására, természetesen megteszik a szükséges lépéseket az ország minden bíróságán – hangsúlyozta dr. Hámori Attila.

Forrás: Bátyi Zoltán