Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete  rendkívüli ülését Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 9. § (1) bekezdés alapján   2016. március 8. napján  (kedd) 10:00 órára összehívja

Az ülés helye: a Városháza I. emeleti nagyterme.

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

– A nagyfai befogadó állomás megszüntetésének kezdeményezése

– Döntés az ALFÖLDVÍZ Zrt. vételi ajánlatáról

– Tulajdonosi hozzájárulás az MVM NET Zrt. részére

– Makó, 12203/2 hrsz. alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

– Makói Medáliák kuratórium tagság változása

 

Zárt ülési előterjesztés:

– Kifogás elbírálása a Makó, 0355/12 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában