2016-tól a kormány jelentősen bővítette a kormány a CSOK támogatás mértékét. A kérdések száma a bejelentés óta nemhogy apadna, inkább gyarapszik. A helyi aktualitása a kérdésnek az, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata a kedvezményes telkeire kiírt pályázók számára is megnyitja a CSOK nyújtotta lehetőségeket.

Kishomokon a Kiskert, Szikes és Tücsök utcák által határolt telken 19 darab, 548 és 791 négyzetméter közötti építési telket hirdetnek meg. A telkeket egységesen 1 millió forintért fogják értékesíteni. Pályázni a 35 évnél a hódmezővásárhelyi állandó lakcímmel rendelkezőknek lehet. A nyertes pályázóknak a tulajdonjog megszerzése utáni 2 éven belül használatbavételi engedély bemutatásával igazulniuk kell a lakóház létesítését. A benyújtott pályázatokról (a kishomoki telkek esetében a határidő 2016. március 16. 12 óra) a Lakásügyi Szaktanácsadó Testület dönt.

Míg a Szabadság tér és a Vöröskereszt utca találkozásánál lévő ingatlanon mintegy 14-20 lakóház kialakítására lesz lehetőség, amelyet először egy építtetővel pályáztatnak meg, majd ezután kerül az ingatlanpiacra az építmény. Ez esetben fontos, hogy maga a telek ingyenes, így a lakóházra pályázóknak tulajdonképpen csak az építési költségeket kell kifizetnie.

Egy harmadik lehetőség pedig a szociális bérlakásokat érinti. Az önkormányzat első körben felméri, hogy melyek azok a lakások, amiket lehet értékesíteni, és a lakásállomány egy része lesz kijelölve, hogy a benne lakók megvehetik az ingatlant 10-20 százalékos, a piaci ár alatti kedvezménnyel.

A pályázat után pedig megvizsgálják, hogy kik és milyen feltételekkel vehetik igénybe a CSOK-ot. Fontos, hogy a Családi Otthonteremtési Kedvezményt új és használt lakásokra is igénybe lehet venni. A mértéke attól függ, hogy hány gyermekkel rendelkezik már a pár, illetve mennyit szeretne vállalni. Lehetőség van már meglévő ingatlan bővítésére is felhasználni a támogatást (ebben az esetben minimum egy lakószobával kell növelni a lakás, ház területét), viszont felújításra nem fordítható a CSOK. A műsorban szó esett arról is, mi a teendő abban az esetben, ha a vállalt feltételeket az igénybevevők nem tudják teljesíteni. Abban az esetben, ha a szerződés olyan okból sérül, ami a felek befolyásolási határkörén kívül esik, nem történik szabálysértés (például orvosilag igazolható probléma miatt nem születik meg a tervezett harmadik gyermek).

Az igénylés minden esetben a bankokon keresztül történik. Első lépés a családtervezés, lakáscél megtervezése, majd ezután jöhet a konkrét lakóingatlan, telek kiválasztása, eladóval a vételár vonatkozásában szóbeli megegyezés, illetve vásárlás esetén a finanszírozási elképzelés összeállítása (önerő CSOk hitel). Ezután az elvi jogosultság megállapítása (előszűrés) következik a pénzintézetnél. Amennyiben nincs kizáró feltétel, megtörténhet az igénylési dokumentumok átvétele, tanulmányozása. Majd jöhet a szükséges adásvételi szerződéstervezet elkészítése, illetve építés esetén a terveztetés, ajánlatgyűjtés a mesterektől, a költségvetés összeállítása, az igénylési dokumentumok összeállítása, 30 napnál nem régebbi igazolások beszerzése. Ezután történhet meg a kérelem beadás a kiszemelt pénzintézethez, majd a bírálat maga, és ha minden kifogástalan, akkor a szerződéskötés. A folyósítás vásárlás esetében egy összegben, építésnél készültségarányosan történik.

ÉR.