A kiszombori idősek is szeretnek egy jót mulatni, egy kicsit kikapcsolódni, ezért már a második esztendeje szervezik meg nekik az úgynevezett batyus bált. – A szórakozás mellett nagyon fontos az együttlét, hiszen a többségük sajnos egyedül él, így szinte alig van kihez szólniuk – mondta Darvas Irén, a helyi szociális intézmény gondozónője. Az idősek nappali ellátására egy klubot is létrehoztak, melyben rendszeresen tartanak különféle foglalkozásokat.

A klub tagjai igen aktívak. Saját színjátszó és népdalkörük is van, az utóbbi a Nótafa. Emellett tánccsoportot is alakítottak az idősek. Szombaton mind a három be is mutatkozott a rendezvényen. Az énekesek citerakísérettel nótákat adtak elő, a színjátszók pedig egy vidám jelenetet, mely tele volt nyelvtörővel. Természetesen a táncosok sem hiányozhattak a műsorból.

A nyudíjasokon kívül a település többi korosztálya is képviseltette magát a rendezvényen. Így többek között a Dózsa György Általános Iskola diákjai is. A bált jótékonysági célzattal is szervezték. – Az összegyűlt adományt arra fordítjuk, hogy községünk időseinek újból lehessen ilyen jellegű programja – emelte ki Szegvári Ernőné polgármester.

– Nagyon szeretek énekelni, verset mondani és ami a legfontosabb társaságban lenni, ezért vagyok a tagja a népdalkörnek is – árulta el Kerekes Sándorné. Icu néni nem csupán nótázott a többiekkel, hanem szavalt is. Egy vidám költeményt, Romhányi József Marhalevelét osztotta meg a hallgatóságával. Icu néni előtt nem ismeretlen a verselés, hiszen már szavaló versenyen is indult, melyen egészen a középdöntőig jutott.

Munkatársunktól. K.