Világégéstől világégésig. Azaz Halottak napjától virágvasárnapig. A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadásából kiderült, milyen volt elnyomás alatt magyarnak lenni. Trianon tragédiája riasztó mélységben tárult fel szombat este a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ közönsége előtt.

A megtörtént eseményekre és egy szabadkai magyar polgár naplójára támaszkodó darab egyedülállósága abban mutatkozik meg, hogy áthallásai minden magyar embert megérintenek. 1918 őszén, halottak napján kezdődik a történet, amikor is a szerb megszállók bevonulnak Kosztolányi városába.

A darab szokatlan nyíltsággal taglalja a trianoni létet, hogy aztán eljöjjön 1941 tavaszának virágvasárnapja, amikor is a honvédek visszatérnek a városba.

Az Udvari Kamaraszínház (MKUK) egy olyan színházi műhely, amely a jelent eredményező múltat viszi színre. A színházi társulat célja mindenekelőtt a gondolatébresztés, az értékközvetítés és a szórakoztatás a színház eszközeivel.

ÉR.