Negyedik éve működnek a CIC-ek, és nagyjából félévente szerveztek tájékoztatási fórumokat a Csongrád megyei szervezet munkatársai. Így már eljutottak valamennyi járási székhelyre, és olyan kisebb településekre is, ahol erre igény mutatkozott.

A szerdai szegedi fórum két aktuális téma mentén épült fel. Elsőként Dr. Mák Éva, a projekt megbízott jogi szakértője, tartott egy előadást: a civil egyesületek, alapítványok kötelező alapszabály módosításainak menetéről, lehetőségeiről.

Két év állt rendelkezésre a civil szervezetek számára, hogy a 2014-ben módosított Polgári Törvénykönyvhöz igazítsák alapszabályukat, amelynek határideje márciusban fog lejárni. Tehát március 15-ig kell eljuttatni minden civil szervezetnek – az iméntiek figyelembevételével – a módosított alapszabályt a megyei törvényszékhez. Hangzott el Dr. Mák Éva előadása során.

A fórum másik aktualitással bíró témája az volt, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) kollégiumi tagságának lejár a mandátuma. Körülbelül három héttel ezelőtt az emberi erőforrások minisztere tette közzé azt a felhívást, miszerint a pályázati rendszeren keresztül (EPER) regisztrálhatnak azok a civil szervezetek, amelyek részt kívánnak venni a választáson. Ugyanis a négyéves ciklusonként megújuló testület több kollégiummal rendelkezik, amelyet egy-egy kilencfős döntéshozó testület alkot. Olyan szakterületek adják ezt, mint kultúra, ifjúság, határon átnyúló kapcsolatok, szociális terület. Ezekben a kollégiumokban a döntéshozók egyharmadát maguk a civil szervezetek választhatják meg, egy ún. elektori választáson. Magának a választásnak a pontos időpontja még nincs kiírva, azonban előreláthatólag március első felében lesz.

„Ugye ez egy országos testület, tehát országosan az a 3-3-3 személy kerül be a kollégiumba, akire a legtöbben szavaztak” – hangsúlyozta Szedmák Tamás, a Csongrád megyei Civil Információs Centrum projektvezetője, a téma előadója.

Egyébként jelenleg Csongrád megyében 3000-3200 civil szervezet van a nyilvántartás szerint. Azonban ez – vélhetően – jelentősen változni fog a közeljövőben, mondta el Szedmák Tamás portálunk kérdésére, ugyanis nagyon sok olyan szervezet van, amelyik nyilvántartásba van véve, de nem működik. „Tapasztalataink szerint körülbelül a fele, tehát nagyon sok ilyen nem működő szervezet van” – fogalmazott a projektvezető. Azok a szervezetek, amelyek nem felelnek meg majd az elvárásoknak, hiszen például nem küldik be az alapszabály-módosításukat, azokat – vélhetően – a törvényszék hivatalból törölni fogja.

„Abból is látszik, hogy egy civil szervezet működik, hogy 2012 óta van egy olyan kötelezettség, hogy a számviteli beszámolót nem csak elkészíteni és elfogadni kell, hanem letétbe is kell helyezni az országos bírósági hivatalnál. Ha ezt nem teszik vagy tették meg, akkor ezek egy részét már meg is keresték, hogy pótolják visszamenőleg is, vagy szüntessék meg a szervezetet. Most viszont, valószínűleg, mindenkire sor fog kerülni, úgyhogy ez tömegessé fog válni” – magyarázta Szedmák Tamás.

 

 

 

G.