Az elmúlt év májusától október végéig a Családsegítő Szolgálat munkatársai egy hiánypótló felmérést végeztek Hódmezővásárhely külterületén, kifejezetten a tanyavilágban. Erre azért volt szükség, mert a legutolsó ilyen felmérés 2000-es évek elején volt.

Az elmúlt év tavaszán, amikor a Családsegítő Szolgálatnak egy kicsit átalakult a feladatköre, akkor egy régi vágyunk került előtérbe, és a kollégáimmal arról beszélgettünk, hogy most lenne érdemes felmérni a tanyavilágot.” – mondta el Bálint Gabriella.

Az elmúlt bő 10 évben van egy állandóság a tanyai lakosság számában, és az a mérhetetlenül nagy csökkenés és széthullás, ami főleg a második világháború után volt jellemző, most megállni látszik.

A felmérés során 1162 felmért építmény volt, állandóan lakott tanyák száma 636, összedőlt, romos tanyák száma 110, tanyaszámmal rendelkező egyéb épületek száma pedig 107. Van 48 hobbitanya és több mint 250 olyan tanya, ahol nem laknak, de gazdasági funkció nélkül is működik. 35 építményben nincs villamos áram, ásott kúttal 65 rendelkezik, vízminőségi probléma 9-nél áll fent. Ezek a tanyák zömében 1945 előtt épültek.

Az Önkormányzat a felmérés kapcsán szeretne előrébb lépni a külterület fejlesztése érdekében, a közbiztonság tekintetében. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy 2016-ra vonatkozólag felállítja a mezei őrszolgálatot, és ennek érdekében kéri a földhasználók hozzájárulását ennek a szolgáltatásnak újbóli kialakítására.” – mondta el Benkő Zsolt.

A közgyűlés úgy döntött, hogy mezőőri járulék bevezetését tűzi ki célul, illetve hajtja végre a 2016-os évben, annak érdekében, hogy a mezőőri szolgálat tevékenységét biztos alapokra állítva, egy kiemelten fontos szolgáltatást nyújtson a külterület biztonsága érdekében.

Sz.Viktor