TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: Városháza emeleti ülésterme.

NAPIREND:

Napirend eltt:

-A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója -Új képviselő eskütétele.

 

1.         Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság új tagjának és új elnökének megválasztása.

 

2.         Egészségügyi és Szociális Bizottság új nem képviselő tagjának megválasztása.

 

Új bizottsági tag eskütétele.

 

3.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységrl.

4.         Beszámoló a Támogató Szolgálat létrehozásának lehetségérl a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szállítása kapcsán. (szóbeli elterjesztés)

5.         Beszámoló az alpolgármester IV. negyedévben végzett tevékenységérl– Bagitáné Szécsényi Mária.

6.         Beszámoló az alpolgármester IV. negyedévben végezett tevékenységérl– Tóth Csaba.

7.         Beszámoló a gazdaságfejlesztési tanácsnok IV. negyedévben végzett tevékenységérl.

8.         Beszámoló a településfejlesztési tanácsnok IV. negyedévben végzett tevékenységérl.

9.         Tájékoztató a szennyvízberuházás pénzügyi lebonyolításának állásáról.

10.       Beszámoló a 2015. évi városüzemeltetési és karbantartási terv teljesülésérl, valamint a 2016. évi városüzemeltetési és karbantartási terv elfogadása.

11.       Lovaspálya használati megállapodása.

12.       A Mindszenten megrendezésre kerülő Országos Fogathajtó Verseny támogatása.

13.       Idsekért Közalapítvány támogatása.

14.       A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása.

15.       Szociális rendelet felülvizsgálata.

16.       A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

17. A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása.

18. A 2016. évi igazgatási szünet elrendelése.

19. Szünidei gyermekétkeztetésrl döntés.

20. Komp-lejáró átépítési munkáira vonatkozó tervezési eljárás megindítása.

21. A Komp üzemeltetjének kérelme.