Rendkívüli testületi ülést tartott pénteken a makói képviselő-testület. Ezen egyetlen egy napirendi pontot tárgyaltak meg, az Egyesített Népjóléti Intézmény (ENI) alapító okiratának a módosítását. – Mivel január elsejével módosultak az ENI-t érintő kormányzati funkciók kódjai, elnevezései, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelt el, ezért nekünk is határozatot kellett hoznunk ezekről a változásokról – foglalta össze Farkas Éva Erzsébet polgármester.

Emiatt a makói ENI-nél szervezeti átalakításra kerül sor. – Az egyesített intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központja térségi feladatokat is ellát január elsejével – folytatta a város vezetője. Korábban ezeket a feladatokat az önkormányzatok települési szinten oldották meg, de mostantól már központosítva folyik a munka. Az új egység bevezetését 2016. december 31-ig kell megoldaniuk az önkormányzatoknak.

Makón ez az intézmény jelenleg a Hollósy Kornélia utcában működik, de március 31-ével új helyre, a városháza földszintjére költözik. – A gyermekvédelmi törvény változásával ki kellett jelölni a járási székhelyeken, így Makón is, családsegítő és gyermekvédelmi központokat – vette át a szót Tótnhé Balázs Andrea, az ENI vezetője.

Nagyon sokrétű feladatokat lát el az ENI: így bölcsödei gondozást, védőnői tanácsadást, iskolai egészségügyi szolgáltatást, de ide tartozik még a tanyagondnoki szolgálat, a jelzőrendszeres ellátás, a házi beteggondozás, de szociális étkeztetéssel is foglalkoznak. – Úgy is fogalmazhatnék, hogy a születéstől a halálig átöleljük az egész szociális ellátást – tette hozzá Tóthné Balázs Andrea. Jelenleg 100 főt alkalmaz az ENI, de a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kialakításával négy új álláshellyel bővül az intézmény.

Munkatársunktól. K.