TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: Városháza emeleti ülésterme.

N A P I R E N D :

1. Betelepítési kvótával szembeni kiállás.

2. Beszámoló a lejárt határideju határozatok végrehajtásáról és a két testületi

ülés közötti tevékenységrol.

3. Beszámoló a piac 2015. évi üzemeltetésének tapasztalatairól.

4. Beszámoló a komp 2015. évi üzemeltetésének tapasztalatairól.

5. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetést megalapozó intézkedések.

6. Önkormányzati SZMSZ módosítása.

7. „Mindszent Közéletéért” Emlékérem alapításáról szóló rendelet megalkotása.

8. Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása.

9. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttmuködési megállapodás

felülvizsgálata.

10. KLVKKP Munka- és Rendezvényterve, valamint Továbbképzési terve.

11. 2016. évi óvodai beiratkozás, valamint az óvoda nyári zárva tartása

idopontjának meghatározása.

12. Mindszenti Veteránjármu Egyesület névhasználati kérelme.

13. Mezei orszolgálattal kapcsolatos aktuális kérdések.

14. Mindszenti Sport Egyesület halasztási kérelme.

Forrás: Zsótér Károly polgármester