A soros képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem Apátfalva, Templom u. 69., 2015. december 22. (kedd) 16.00 óra

NAPIREND

1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

4.) Interpellációk

5.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

A képviselő-testület ülése – az 5. napirendi pont kivételével – nyilvános.

 

forrás: apatfalva.hu