Napirendi pontok:

Napirend előtt: – Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2016. évi jogszabály változásairól (FBH NP Kft.).

 

1.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két testületi ülés közötti tevékenységről.

2.         Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi tevékenységéről.

3.         Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. évi tevékenységéről.

4.         Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. évi tevékenységéről.

5.         Beszámoló az Önkormányzat pályázatainak állásáról.

6.         2015. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása.

7.         Mindszent Városért kitüntetésről szóló rendelet módosítása.

8.         Önkormányzati SZMSZ módosítása.

9.         Települési Értéktár Bizottság SZMSZ-ének módosítása.

10.       Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve.

11.       Közterület-felügyeli álláshely létesítése.

12.       A Polgármesteri Hivatal létszámbővítése.

13.       Elssegélynyújtó tanfolyam 8. osztályosoknak.

14.       Szándéknyilatkozat a „Mindszenti tanoda” pályázathoz.

15.       A Képviselő-testület 21016. I. félévi munkatervének meghatározása.

16.       Hódmezvásárhelyi járás területén található települési önkormányzatok
együttműködési megállapodásának elfogadása.

17.       Pályázat benyújtása a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatására.

18.       HOP-pályázaton való részvétel.

19.       Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása.

20.       Élelmiszer közbeszerzés nyerteseinek kiválasztása.