Az emlékkiállítást Lázár János kancelláriaminiszter, a dél-alföldi város országgyűlési képviselője nyitja meg szombaton délben az Alföldi Galériában.

„Vállalom a krónikás szerepét, amikor a környezetemben végbemenő lassú, de feltartóztathatatlan változást ábrázolom. […] Képeimen közvetve vagy közvetlenül mindig az ott van az EMBER, aki alakítja, formálja a környezetét, a tájat, és akit folyamatosan alakít, formál a táj, amiben él.” – vallotta Fodor József. Az emlékkiállítást rendező Feledy Balázs szerint fontos ráirányítani a közfigyelmet a hódmezővásárhelyi festészet meghatározó alakjának munkásságára.

Fodor József 1958-tól kezdődően, fokozatosan alakította ki egyéni, személyes stílusát, amely a “klasszikus” alföldi realizmust tekintette művészi gyökérzetének. Kiforrott festői felfogása is mindig látványközpontú maradt, de létrehozta expresszivitással átitatott, eleven, dinamikus festőiségét, amely bátor színkezeléssel jelenített meg tájat, embert – írja róla a tárlat kurátora. Fodor első egyéni kiállításának katalógusában, 1964-ben vetette papírra azon gondolatait, melyből idei budapesti és vásárhelyi emlékkiállításainak címe is származik: „Születésem és gyermekkorom helyéből és élményeiből természetesen következik, hogy szeretem e tájat, a földjéből kinőtt minden élőlényével együtt. […] Kiállításom rajzain, festményein az én nézőpontomból tükröződnek a jelenségek, tárgyak, emberek. Én ilyennek látom a világot.

Az Alföldi Galéria teljes földszintjén megrendezésre kerülő kiállítás mintegy százötven művön keresztül, különböző tematikák szerint mutatja be Fodor József életművének értékeit: tájképeit, zsánereit, életképeit, portréit, emberábrázolásait, szobabelsőit, csendéleteit, valamint Hódmezővásárhely művelődéstörténetéhez kötődő képeit.

Forrás:

Elek András

sajtó- és kommunikációs munkatárs