A rendkívüli ülésre azért került sor, mert november 17-én fogadta el az adótörvény módosító javaslatokat az Országgyűlés. Elsőként egy tájékoztató elfogadásáról döntöttek, amelyet a helyi adóbevételek alakulásáról, kintlévőségek mértékéről ismertetett Antal István, a hódmezővásárhelyi Lakosságszolgálati Iroda vezetője a bizottsági ülés során. 37 millió forintot meghaladó összeg az adóbevételek mértéke, iparűzési adó tekintetében 23 milliót meghaladó adóbevétel van 2015-ben. Egyhangúlag elfogadta a testület.

A következőkben a helyi adó rendeletek felülvizsgálatáról, módosításáról szavaztak. Itt a magánszemélyek kommunális adójáról döntöttek: 60 évről 65 évre módosították a nyugdíjkorhatár adómentességét. Másrészt az önkéntes tűzoltóknak nem kell fizetniük kommunálisadót a jövőben, dötött a testület. Bevezettek egy új adót, a garázsadót, így 2016 január elsejétől önbevallásos módszerrel kell az autótulajdonosnak, akinek van garázsa – és arra is használja, hogy az autóját tárolja ott -, ezt az adót megfizetni. Ez éves szinten 3.000.- Ft-ot jelent. Ezt az összeget közbiztonság erősítésére kívánja felhasználni az önkormányzat.

Nő az iparűzési adó mértéke, az eddigi 1,7 %-ról 2%-ra módosították, melyet 4 igen, 1 tartózkodás és 2 nem mellett elfogadtak. A testület arról is döntött: hogy a háziorvosok és védőnők számára nem kell iparűzési adót fizetni Mártélyon, csak akkor, ha az éves bevételük meghaladja a 20 millió forintot.

Az építmény- és telekadó csökkentését szavazták meg. Az 500 négyzetméter feletti épületek vonatkozásában 30-ról 10 Ft/négyzetméter/évre módosult. A külterületi telkek adója is 10 Ft/négyzetméter lett, belterületen szintén ennyi, viszont itt 5Ft-os növekedést jelent.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítását, a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének jóváhagyását (mely az első félévben 6 ülést indítványozott) is elfogadták.

Majd Borsos József, Mártély polgármestere, röviden beszámolt a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. I. félévében végzett munkájáról. Elmondta, hogy a társulás jól működik, jó ötletekkel is ellátják egymást a települések polgármesterei a tanácskozások alkalmával.

Az egyebekben döntöttek, hogy marad ugyanaz a hulladékgazdálkodó cég a település szemétszállítási munkálatainak elvégzésére, amely eddig is volt. Féléves szerződést kötnek a céggel, ennek lejártakor, újra tárgyalni fogják az ügyet. A kéményseprői feladatok ellátásában a Csomifüst Plusz Kft. céget alkalmazzák.

A Mártélyi Gondozási Központ vezetője, Zoltai Csaba, röviden elővezette, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport útmutatása szerint néhány ponton módosítani kell az Alapító Okiratukat. A központ szakmai programját és mellékleteit, valamint a módosítást elfogadták.

 

 

G.