Pőcze Levente elnökhelyettes köszöntötte a megjelenteket majd tájékoztatást adott az idáig végzett feladatokról. Ezután ismertette a megtárgyalásra előkészített napirendi pontokat.

Első napirendi pontként az OPSZ rendkívüli közgyűlésére történő utaztatást tárgyalta meg az elnökség, amelyen az OPSZ küldöttei vesznek részt 2015.11 28 – án. Az utazásra a rendőrségtől igényeltek egy kisbuszt.

Második napirendként Tóth Zoltánné gazdasági alelnök adott tájékoztatást a megyei szövetség gazdálkodásáról. Elmondta, hogy a szövetség anyagi helyzete stabil. Döntöttek a még ki nem osztott támogatások odaítéléséről.

Timár Lajos felügyelő bizottság elnöke tájékoztatta az elnökséget, hogy a közel jövőben tételes átfogó ellenőrzést hajtanak végre a megyei szövetségnél.

A következő napirendként Pőcze Levente a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos polgárőr feladatokról szólt, amelyet az egyesületek felé is kiadnak figyelem felhívási céllal.

Ezután Batiz István elnök tájékoztatta az elnökséget az aktuális feladatokról és a tervezet évzáró elnökségi ülésről, melyre az egyesületek elnökeit és az együttműködő szervek vezetőit is meghívják. Elmondta még, hogy Hódmezővásárhelyi egyesületből kivált a Székkutasi csoport és önálló polgárőr egyesületet alapítottak. Új polgárőr egyesület alakult még Deszken is. Mindkét egyesületnél folyamatban van a bírósági bejegyzés és ezután kerülhet sor a megyei szövetségbe történő felvételükről és ezt követően az OPSZ – be történő felvételükről  is.

A járási koordinátorokat arra kérte, hogy adják le a jutalmazási javaslataikat a területükön működő egyesületekre vonatkozóan.

Forrás és kép: Magyari Béla