Az ár- és belvízvédelmi biztonságot közvetlenül veszélyeztető azonnali beavatkozást igénylő jelenség nincs, a védelmi rendszer az Alsó-Tisza vidékén képes a mértékadó vízkárelhárítási események okozta veszélyek elhárítására.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében évente egy alkalommal felül kell vizsgálni az ár- és belvízvédelmi műveket, azok műtárgyait, tartozékait, valamint a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések állapotát. Ezek tudatában az ATIVIZIG egyes szakbizottságai idén is elvégezték ellenőrzési feladatukat. A szemlék augusztus-október hónapokban zajlottak, melyek eredményeit, tapasztalatait a vízügyes szakemberek kiértékelték, s a szükséges feladatokról intézkedési tervet készítettek a következő évre vonatkozólag.

A belvízvédelmi szemlék során a szakemberek bejárták az igazgatóság kezelésében lévő, mintegy 1200 km hosszú csatornahálózat meghatározó helyeit és műtárgyait, ellenőrizték a szivattyútelepeket és csatorna őrtelepeket. A korábban vízgazdálkodási társulati kezelésben lévő (állami tulajdonú) vízrendezési és vízhasznosítási művek mintegy 3200 km hosszban, és az ehhez tartozó 80 db szivattyútelep a tavalyi évtől az ATIVIZIG kezelésébe került át. Továbbá folyamatban van 400 km hosszúságú önkormányzati csatorna üzemelésre való átvétele is. Az összesen mintegy 3600 km hosszú csatornák jellemző szakaszait is felülvizsgálták a vízügyi szakemberek.

A korábban is ATIVIZIG kezelésében lévő műtárgyak mintegy 80 %-a üzemképes. Néhány esetben kisebb javítás szükséges, a nagyobb javítási munkáltatokat igénylő, illetve üzemképtelen műtárgyak száma elenyésző.

Az idén elvégzett preventív beavatkozásoknak, a közfoglalkoztatásnak, és a vízszolgáltatás érdekében történő gaztalanítási és kotrási munkáknak köszönhetően az igazgatósági belvízvédelmi művek a korábbi évek fenntartási szintjén vannak.

A felülvizsgálat az árvízvédelmi és folyószabályozási művekre is kiterjedt. A térség árvízvédelmi biztonságának jelentős növelését szolgálják az ebben az esztendőben befejezett árvízvédelmi beruházások Szeged belvárosában, és az ún. torontáli térségben (Tisza és Maros folyó bal part). Ezen túlmenően a Dong-ér jobb és bal partján, valamint a Hármas-Körös bal parti védvonalán a védelmi képesség helyreállítása is megtörtént. Minden évben nagy figyelmet kapnak a védvonalakat keresztező létesítmények: a felülvizsgálatok során az árvízvédelmi biztonságot nagymértékben befolyásoló, azonnali beavatkozást igénylő keresztező műtárgyat a szakbizottságok nem találtak. Az idei évben uniós támogatással valósult meg az ATIVIZIG által üzemeltetett Szegedi Medencés Kikötőben a kereskedelmi célú vízi határátkelőhely létesítése/felújítása. Az igazgatóság munkatársai a hajózóútban található akadályokat eltávolították, a hajózási jeleket felújították.

Az érvényben lévő nemzetközi egyezményeknek megfelelően a vízügyes szakemberek együtt ellenőrizték a magyar – román és magyar-szerb közös érdekeltségű ár- és belvízvédelmi műveket, melyekről a felek közösen megállapították, hogy azok megfelelően látják el feladataikat.

Forrás:

Dr. Kozák Péter

igazgató