A magánszemélyek és magántulajdonú ingatlanok energiahatékonysági korszerűsítésének európai uniós közösségi forrásból történő, vissza nem térítendő támogatása kapcsán a sajtóban megjelent valótlan állításokkal szemben a valóság az, hogy az európai uniós támogatások keretrendszerét meghatározó 1303/2013/EU rendelet 2 (10) cikkelye egyértelműen meghatározza: az uniós támogatások kedvezményezettje természetes személy csak és kizárólag az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásai tekintetében lehet. Energiahatékonysági korszerűsítést ezekből az alapokból finanszírozni nem lehet.

Még ha a fentiekkel ellentétben lenne is lehetőség a természetes személyek magánberuházásainak közvetlen támogatására, hazánk számára akkor sem áll rendelkezésre elegendő forrás az országban található 4 millió háztartás mindegyikének megsegítésére, a háztartások közötti rangsorolással pedig igazságos, mindenki számára elfogadható elosztási rendszert nem lehet kialakítani, hiszen a szociális helyzet mellett egyéb szempontokat, így például az adott ingatlanok paramétereit is figyelembe kell venni.

A Kormány ezért az EU előírásainak betartása és a rendelkezésre álló források hatékonyságának maximalizálása érdekében a támogatások odaítélése során két célt valósít meg egyszerre: segíti a magántulajdonosokat ingatlanjaik korszerűsítésében és felújítja a közösségi használatú ingatlanokat. Tisztán vissza nem térítendő támogatásokra a közösségi intézmények, így például az óvodák, iskolák, illetve más szociális, oktatási vagy egyéb közösségi használatú intézmények pályázhatnak, míg a magánszemélyeknek ingatlanjaik korszerűsítésére a Kormány egy államilag támogatott konstrukciót biztosít, amelyben a beruházás egyharmadát az önerő, a második egyharmadot 0%-os kamatú visszatérítendő támogatás és a harmadik egyharmadot az állam által támogatott, lényegében szintén 0%-os kamatú hitel jelenti.

A Kormány elkötelezett a lakossági energiahatékonysági felújítások mellett, a háztartások energiaköltségeinek mérséklése érdekében eddig is igen jelentős lépéseket tett: elindította a közel 15 milliárd forint keretösszegű Otthon Melege Programot, amelynek köszönhetően több mint 85 ezer magyar háztartás energiahatékonysága javult, de a rezsicsökkentés azonnali és kézzelfogható eredményei is elvitathatatlanok, hiszen az összes fogyasztói megtakarítás már meghaladja a 373 milliárd forintot.

Forrás: Miniszterelnöki Hivatal