A projekt megvalósítása során kiépítésre került Kishomok városrészen 8.688 fm gravitációs gerincvezeték, 4.493 fm nyomóvezeték, melyre 633 ingatlan rákötése valósul meg, továbbá 2 db közterületi átemelő. A támogatás összege a szennyvíztelep és csatornahálózat beruházása kapcsán összesen: 2,334 milliárd Ft, a csatornahálózat támogatási összege pedig: 866,30 millió Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A fejlesztés átfogó célja egy egészséges, tiszta települési környezet létrehozása, az alapinfrastruktúra bővítése Hódmezővásárhely Kishomok városrészen szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer kialakítása, ezáltal a szikkasztásos szennyvízelhelyezés megszüntetése. A projekt megvalósulásával a talaj és talajvíz további szennyezése megszüntethetővé válik, továbbá a településen javul az élet- és környezetminőség is.

A projekt keretében „vegyes” rendszerű szennyvízhálózat kialakítása valósult meg, miszerint a gerinchálózat túlnyomórészt gravitációs üzemű, azonban a gravitációs üzemű csatornákhoz képest mélyebben lévő utcák, utcaszakaszok, valamint azokon a területeken ahol a gravitációs hálózat a meglévő közműhelyzet miatt nem fér el, abban az esetben az ingatlanok szennyvizeit házi beemelő szivattyúkkal emelik be a gravitációs hálózatba. A terület domborzati viszonyai miatt a tervezési területen 2 db átemelő körzet került kialakításra.

A csatornarákötéssel és mérősítéssel kapcsolatos kérdések és a házi csatorna átvétele esetén az Alföldvíz Zrt. 4. sz. Területi Divízió központjában – 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 64. – személyesen, vagy a (80) 922-333 telefonszámon érdeklődhet. Az elkészült csatornahálózatra a lakosságnak 2015. november 2-től van lehetősége rácsatlakozni.

A HELYES BEKÖTÉSSEL ÉS CSATORNAHASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN INFORMÁCIÓS NAP KERÜL MEGRENDEZÉSRE 2015. OKTÓBER 30-ÁN (PÉNTEK) 10 ÓRAI KEZDETTEL KISHOMOKON A KISKERT ÉS A TÜCSÖK UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN, TOVÁBBÁ A BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK EGY KÖZELI INGATLAN TERÜLETÉN IS BEMUTATÁSRA KERÜLNEK!