A nyáron végzős tanulók diákigazolványa október 31-ig érvényes, így december 16-tól előfordulhat, hogy egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük.

Egészségügyi szolgáltatási járulékként havonta 6930 forintot kell fizetni. Amennyiben a kötelezettség nem áll fenn a naptári hónap teljes időtartamára, a napi összeggel kell számolni, ez jelenleg 231 forint. A járulékfizetést a volt diák helyett, beleegyezésével más is teljesítheti, így például a jövedelemmel nem rendelkező fiatal után a családtag.

A szociális rászorultság hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása mentesít a havi 6930 forint járulék megfizetése alól, ennek feltételeiről a járási hivatalnál lehet érdeklődni.

A járulékfizetési kötelezettség bejelentéséhez a 15T1011-es adatlapot kell kitölteni, amely beszerezhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain vagy letölthető www.nav.gov.hu oldalról. A nyomtatványt postán vagy személyesen, illetve Ügyfélkapun keresztül elektronikusan lehet eljuttatni a NAV-hoz.

Forrás: NAV