Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2015. évi III. negyedévi tevékenységéről.

2. A Belső Ellenőrzési Csoport 2016. évi munkaterve

3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi működéséről szóló tájékoztatója

4. Tájékoztató a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó működéséről

5. Tájékoztató a Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat működéséről

6. A decemberi közmeghallgatás témái

7. Egyebek