Sokat sejtető, mozgalmas élettörténetet ígér Borsi István könyvének alcíme: „… akit háromszor ítéltek halálra”.

– Ezen csak azok botránkoznak meg, akik nem ismerték Feri bácsit, vagyis Pető Ferenc professzor urat, a többiek ezen meg se lepődnek. Ők tudják, mennyire kemény ember volt, jogkövető, de ha a jog útjai félrecsúsztak, akkor azt bizony ő észrevételezte. Mindig mindent kifogásolt – meséli a könyv szerzője, Borsi István nyugalmazott MÁV főtanácsos.

Pető Ferenc 1912-ben született Szegeden. Szülővárosában a piaristáknál érettségizett, majd magyar, francia, német szakon szerzett tanári diplomát és bölcsészdoktorátust. Három évig a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult filozófiát. A második világháború elején a francia hadseregbe jelentkezett önkéntesként, hogy a náci Németország ellen harcoljon. Itt érte az első halálos ítélet: vérdíjat tűztek ki a fejére, illetve halálbüntetéssel járt volna, ha elkapják, ő azonban elmenekült Franciaországból. Párizs német megszállását követően hazatért, és Marosvásárhelyen a Csaba királyfi Hadapródiskola tanára lett. A világégés végkifejletében a kommunizmus ellen is fegyvert ragadott, az önkéntes székely zászlóalj parancsnoka volt. Ebben a minőségében érte a második: a katonai bíróság halálos ítéletét csak nagyon nehezen úszta meg Pető.

A harmadik eset pedig Hódmezővásárhelyen történt. A Szabadság Párt délvidéki főtitkáraként tartóztattak le 1948. január 18-án. De innen is sikerült megszöknie. Nem is akárhogyan. Az iskola épületébe, ahol tanított, már korán reggel megérkezett, rögtön gyanút fogott a személygépkocsi látványa miatt, illetve a folyosón veszteglő idegen személy jelenléte miatt. A tanáriba érve már ott volt az iskolaszolgával beszélgető másik ÁVO-s, aki közölte, hogy hozzá jöttek elbeszélgetésre. Pető Ferenc hidegvérrel elmagyarázta, hogy akkor megbeszéli az igazgatóval a helyettesítését, mindjárt visszajön. Helyette azonban kiugrott a folyosón lévő egyik ablakon. Ezt követően szökött nyugatra, majd az ötvenes évek elején vándorolt ki az Egyesült Államokba.

A történetek sorát lehetne még folytatni, akadt belőlük bőven. A kötet végigveszi ezeket, dokumentumokkal, fényképekkel, visszaemlékezésekkel színesítve. A szerző hangja is igen személyes, érződik a közeli ismertség, a jó kapcsolat. Pető Ferenc lényegét Dr. Kiss Rigó László Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke összegzi nagyon találóan a könyv bevezetőjében: „fő jellemzője az értékalapú gondolkodás, a szabadság demokratikus értelmezése”.

ÉR.