Érintett városrész Osztási napok: Hulladék edényzet osztás – utcanévsor
BELVÁROS – TARJÁN 2015.12.14. Hétfő Lázár u. ,  Szigligeti u., Miklós u., Bárány u., Kazinczy u.,Galamb u., Zsoldos, Gyulai u. ,Ráday u., Zsedényi u., Szalay u., Holló u., Szivárvány u., Dr. Rapcsák A. u., Szántó Kovács János u,  Kemény u., Beöthy u., Könyves u., Zsigmond u., Nagy S. u., József A. u., Farkas u., Berzsenyi u., Teleki u., Kinizsi u., Szt. Antal u., Szegfű u., Mária Valéria u., Andrássy u., Bercsényi u., Márton u., Lánc u., Szt. Királyi u., Oldalkosár u., Árpád u., Hősök tere, Dr. Imre J. u., Kossuth tér, Városháza u., Nyizsnyai u., Bakay u., , Hódi Pál u., Szőnyi u.,Tóalj u., Battyhány u., Csengettyű köz, Lehel u., Petőfi u., Virág u., Deák F. u., Lenkey u., Arany János u.,
CSÚCS – BÉKETELEP 2015.12.15.  Kedd Táncsics M. u., Szt. István tér, Vöröskereszt u., Völgy u., Béla cigány u., Dél u., Szabadság tér, Mózes u., Rárósi u., 56 Mártír u., Kassa u., Eötvös u., Esze Tamás u.,Károlyi u. , Ólom u., Szt. István u., Vidacs u., Kocka u., Daru u., Sárkány u., Kálmán u., Báthori u., Szt. László u., Rákóczi u. , Kisfaludy u. , Csík u., Nád u.,  Nyárfa u.
TABÁN 2015.12.16. Szerda Botond u., Szék u., Lévai u., Jámbor u., Pál u., Kalap u., Hattyas u., Dohány u., Agyag u., Révai u., Hajnal u.Fűzfa u., Dobozi u., Gorkíj u., Juhász Mihály u., Akácfa u., Sarkantyú  u., Király u., Török u., Bánffy u., Ábrai Károly u., Határ u., Puskin u., Janáki István u. , Észak u., Munkás u., Bibó Lajos u., Dobó K. u.
TABÁN 2015.12.17. Csütörtök Gyöngy u.,Tátra u., Orgona u., Kovács István u., Nefelejcs u., Gólya u., Csáki K. u., Magyar u., Vadász u., Kaptár u., Zivatar u. , Hideg u., Borz u. , Szellő sor,  Török Károly u., Damjanich u, Ádám u., Balassa u., Fecske u., Török Bálint u., Cserei u., Ilona u., Simon u., Bajnok u., Kiss Ernő u., Dózsa Gy. u., Szerencse u., János u., Tükör u., Tompa u.,

Bármilyen kérdés esetén kérjük hívják a 06-80-931-004-es ingyenes zöld számot!

A „KEOP-1.1.1/C/13-2013-0008 számú Hódmezővásárhely hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázat keretében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata új hulladékgyűjtő edényzeteket szerzett be. Ezen szelektív és zöldhulladékos edényzetek ingyenes lakossági osztása az előzetesen meghirdetett módon 2015. december 13. napjával véget ér.

Az Önkormányzat döntésének megfelelően a lakosság ingyenesen új vegyes gyűjtőedényzetet is kap. Sajnos, az edényzetszállító az elmúlt időszakban késedelmesen tudta leszállítani a megrendelt edényzetmennyiséget, így cégünknek nem állt módjában minden településrészen – a szelektív és zöldhulladékos edényzettel egyidejűleg – átadni ezen 60, 120 vagy 240 literes vegyes gyűjtőedényzetet.

A fenti hiányosságot pótolva cégünk jövő héten (azaz 2015. december 14-étől /hétfő/ 2015. december 17-ig /csütörtök/) eljuttatja a táblázat szerinti városrészek, utcák ingatlanai részére az igényelt 60, 120 és 240 literes vegyes gyűjtőedényzetüket.

A „Hulladék edényzet osztási utcanévsor” elnevezésű táblázat szerint eljárva, hétfőtől csütörtökig házhoz menő rendszerben adjuk át minden háztartás számára a kollegáinknál korábban igényelt vegyes hulladékgyűjtő edényzeteket. Kérjük, hogy várják munkatársainkat, akik az említett napokon 8-20 óra között fogják az érintett háztartásokat felkeresni. Köszönjük megértésüket és segítségüket.

Amennyiben az átvétel nem megoldható a fenti időpontokban és helyszíneken, úgy bármely edényzet személyesen is átvehető munkanapokon Hódmezővásárhelyen, a Klauzál u. 143. számú telephelyünkön 2015. december 31-ig, 10-14 óra között.

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek és egyéb közületi fogyasztók figyelmét, hogy 2016. január 1-jétől kizárólag a chippel ellátott, társaságunk által biztosított edényzetet áll módunkban üríteni. Kérjük, hogy bérleti igényüket jelezzék a 30-758-7567-es telefonszámon. Aki saját tulajdonú edényzettel rendelkezik, kérjük, szintén a fenti számon jelentkezzen.

Kedves hódmezővásárhelyiek! Köszönjük Önöknek, családtagjaiknak, hogy az elmúlt hetekben segítették, támogatták munkánkat. Köszönjük együttműködésüket és türelmüket, mellyel lehetővé tették, hogy 2016. január 01-jétől megújuljon városunk hulladékgazdálkodása. Ígérjük, munkatársainkkal azon leszünk, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítsunk az Önök számára. Célunk az Önök szolgálata, elégedettsége. Reméljük, hogy bizalmukkal továbbra is megtisztelnek bennünket.

Kérdés, panasz esetén kérjük, hogy továbbra is hívják a 06/80-931-004 számú, ingyenesen hívható zöld számunkat. Hívjanak, hogy segíthessünk!

Végezetül engedjék meg, hogy a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági NKft. nevében Békés Karácsonyt és sikeres új esztendőt kívánjunk minden munkatársunk nevében!

Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.