N A P I R E N D:

1. sz. napirend:

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

1/b. sz napirend:

Alpolgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Czirbus Gábor alpolgármester

2. sz. napirend:

Tájékoztató az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tevékenységéről. (ár- és belvízvédelem, környezet- és természetvédelem)

Előterjesztő: Dr. Kozák Péter igazgató – Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

3. sz. előterjesztés:

Az új vagyonrendelet megalkotása

4. sz. előterjesztés:

Az új lakásrendelet megalkotása

5. sz. előterjesztés:

Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. sz. előterjesztés:

A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

7. sz. előterjesztés:

A Makói Gyógyfürdő Kft. részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítása

8. sz. előterjesztés:

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megbízása

9. sz. előterjesztés:

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának és szervezeti kereteinek felülvizsgálata

10. sz. előterjesztés:

Makovecz téri parkolási rend

11. sz. előterjesztés:

Helyileg védett épületek homlokzat-felújítására beadott pályázatok elbírálása (később kerül feltöltésre)

12. sz. előterjesztés:

Belterületi közterületek elnevezésének megállapítása

13. sz. előterjesztés:

A József Attila Múzeum lezárt képzőművészeti gyűjtőkörének megnyitása

14. sz. előterjesztés:

Bérleti szerződés megkötése ContiTech Fluid Sportegyesülettel

15. sz. előterjesztés:

Bérleti szerződés megkötése Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesülettel

16. sz. előterjesztés:

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról