Az ülés napirendi pontja:

1. Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Kérdések, tájékoztatások

Előadó: polgármester

2. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015.(…) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

Előadó: polgármester

3. Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása

Előadó: jegyző

4. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata

Előadó: polgármester

5. Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtása

Előadó: polgármester

6. Vízközmű Kft-ben lévő üzletrész értékesítése

Előadó: polgármester

7. Polgármester részére jutalom jóváhagyása

Előadó: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság elnöke