Algyőn, az országzászlónál tartott ünnepi műsor alaphangulatát Király Imre teremtette meg tárogató muzsikájával.

Valamint az egyik őselem, a tűz, jelenlevősége tette meghitté és – az emlékezést is – forradalmivá a fáklyákkal körbevett ünnepi téren. Ha etimológiailag vizsgáljuk meg a forradalmat, akkor egyértelműen a forr ige fedezhető fel benne, a hőtermelődés, a tüzesség, a változás (például a hő által akár halmazállapoti), a fordulat.

Ilyen intenció volt kiérezhető az algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanulói által bemutatott műsorból is, ahol benne húzódott üzenetként az a gondolat, hogy ugyan miért is fogtak bele egyáltalán az ’56-os ifjak egy teljesen reménytelennek tűnő helyzetben egy ilyen cselekvő felháborodásba. Mi volt, ami hajtotta, űzte, tüzelte, forralta az egyetemi nagygyűlésekből kialakuló forradalmat, ami egyértelműen a „szovjetek haza!” felkiáltásban öltött testet. De nem válaszadást adtak az iskolások műsorukkal, sokkal inkább kérdésfeltevés volt, ahol a történtek elmesélése volt a cél. Hogy mi az a gyújtóláng, mi az a parázs, ahonnét felszikrázhatott a változásra, fordulatra vágyó hang akkor, ott 1956-ban.

Az események megidézésében segítették őket kellékek is, mind hangban (fegyverropogások), mind látványban (puska, vörös csillag, Nagy Imre fotója).

Az ünnepi műsort követően Molnár Áron polgármester beszéde hangzott el az eseményen. Szónoklata elején a 2006-os őszödi beszédre és az azt követő lázongó eseményekre utalt vissza. Elmondta, hogy – szerinte – a magyarok igazságkeresők. Egy rádiós műsorra hivatkozott, amelyet nem régiben hallott, amiben a demokráciáról beszélgettek, és egy mondat ebben megütötte a fülét: „Az úriember azt mondta, hogy újabb kutatások azt bizonyítják, hogy vannak olyan népcsoportok, akiknél genetikailag, illetve a hormon hatására az igazságérzés, az igazságkeresés és az igazságnak a szeretete nagyobb mértékben jelentkezik, mint más népeknél. Én ebben most már biztos vagyok, hogy ez a mondat igaz lehet. Mi bebizonyítottuk (a történelem során többször is), hogy nem szerettük volna eltűrni az igazságtalanságot. 1956 üzenete – az én véleményem szerint – az igazságkeresésről szól.”

Majd az ünnepség zárásaként megkoszorúzták az emlékművet. Itt dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, a térség országgyűlési képviselőjétől – a helyi politikai és civil szervezeteken át – az általános iskolásokig rótták le tiszteletüket egy-egy koszorúval, egy-egy szál virággal az igazságkereső hőseink előtt.

 

 

G.

További fotók: