A „Mindszent Város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0049 azonosítószámú projekt előzményei egészen 2007-ig nyúlnak vissza, ugyanis az akkori képviselőtestület úgy döntött, hogy belevágnak egy ekkora beruházásba. A projekt mintegy 3,2 milliárd forintos uniós és kormányzati támogatással valósult meg.

A kezdetekben úgy állt a helyzet, hogy a mindszenti csatornázás 5 százalékos önerőből valósul meg, és 85 százalékos támogatási intenzitással. A mindszenti önkormányzat azonban benyújtott egy önerő-támogatási kérelmet, amely – Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter támogatásával –pozitív elbírálásban részesült.

Így 2015. december 31-ei elszámolással és június 18-ai határidővel 175 231 878 forint vissza nem térintendő önerő-támogatásban részesült a szennyvízberuházás. Ez köszönhető annak, hogy az előző ciklusban és a mostaniban megválasztott képviselők egyhangúlag azon voltak, hogy biztonságos, fenntartható módon használjanak ki minden pályázati lehetőségetírtuk már meg korábban.

Így kialakult az az örömteli helyzet, hogy a beruházás 100 százalékosan uniós és kormányzati támogatásból valósult meg Mindszenten. Ezzel kapcsolatban most az a legfontosabb kérdés, hogy mi lesz azzal az összeggel, amelyet a lakosok – a korábbi helyzethez hasonulva – már befizettek. Ez persze ma még nem tudható pontosan, de elképzelhető, hogy ezt vissza fogják kapni a mindszentiek.

A keddi nap folyamán elkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás is, erről itt informálódhat.

Október 21-én pedig ünnepélyesen is lezárták a projektet. Köszöntőt mondott Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Farkas Sándor országgyűlési képviselő, Kakas Béla, Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Zsótér Károly, Mindszent város polgármestere, Irtó Krisztián, a projekt konzorciumi vezetője.

A Himnusz eléneklését követően, amely a Városi Vegyeskar közreműködésével zajlott, Herczeg Sándor, portálunk munkatársa, köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, és sorra felkérte a kiemelt vendégeket beszédeik megtartására.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára kezdte a szónoklatokat. Beszéde elején úgy fogalmazott, hogy jó, amikor egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló, nagyszerű program végén mégiscsak a magyar Himnusszal kezdjük az ünnepséget, köszönöm a vegyeskarnak. Majd azt emelte ki, hogy minden vidéken, kistelepülésen megvalósuló beruházás az elszegényedést, a nagyvárosokba vándorlást, a valódi nyomor kialakulását akadályozza meg. Az elmúlt években Mindszenten befejezett fejlesztések, így a közintézmények energetikai korszerűsítése és a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézmény felújítása is a helyben maradást segítették. Egy fontos gondolattal is élt: „A Földet, ahol élünk, a hazát, ahol élünk, azt a környezetet, ahol élünk, azt nem a gyerekeink öröklik tőlünk, hanem sokkal inkább ők adták kölcsönbe vagy előlegbe nekünk. Hogyha el tudjuk fogadni ezt a gondolkodást, hogy nem föléljük, tönkretesszük környezetünket, hanem vigyázunk arra, akkor minden olyan beruházás, amely segíti a környezetvédelmet, segíti a természetvédelmet és segíti az ott élőknek a megmaradását, akkor ebbe a sorba illik bele.”

Ezt követően a térség – és így Mindszent városának is – országgyűlési képviselője Farkas Sándor mondta el beszédét. Kiemelte, hogy az alapcső letételkor felhívta a figyelmét az akkori egybegyűlteknek, hogy ez egy megpróbáltatás lesz a település számára. Azonban az emberek aránylag türelmesen várták, hogy a mű minél hamarabb elkészüljön – folytatta. „És most, amikor bejöttem a településre, és az első átemelőt meglátom, hogy már ott vannak a kis tuják – itt szintén –, az a gondoskodás látszik, ami az egész településnek az életét, a jövőbe vetett hitét erősíti.”

Majd arra mutatott rá, hogy sikerült Mindszenten a talajvizet megmenteni, ugyanis az alföldi településeken az ivóvízbázis közel található a felszíni vizekhez, így különösen fontos a keletkező szennyvíz összegyűjtése és kezelése. Abban bízik, hogy a következő években – összefogással – azok a kétezer lakosnál kisebb települések is végre tudnak hajtani hasonló fejlesztéseket, ahol ez még nem történt meg.

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, egy mondásra utalt, miszerint: egy szennyvízberuházásba bele lehet bukni egy polgármesternek. Ugyanis – fogalmazott –, ha közel három és félmilliárd forintot beteszünk a föld alá, az kevésbé látványos, szemben például egy főtér felújításával, azonban kényelmet kapnak a csatornázottság által a lakosok. De nyomatékosított, hogy nem pusztán kényelmi, környezetvédelmi aspektusból fontos egy ilyen beruházás, hanem gazdasági hozadékai is vannak, mert a befektetők szívesebben fejlesztenek olyan településen, ahol megoldott a csatornázás.

Zsótér Károly, Mindszent város polgármestere, némi meghatottsággal küszködve, mégis büszkeségtől csillogó szemekkel ismertette röviden a beruházás alakulástörténetét. Egy személyes emléket is megosztott a pályázattal kapcsolatban: „A beadási határidő utolsó éjszakáján – 10 órakor – indultam el, a Magyarországon akkor egyetlen nyitva tartó postájára, Budaörsre, hogy aztán 23 óra 58 perckor rajta legyen a 200 oldalas anyagon a pecsét.” Valamint Soltész Miklós szavaival némiképp összecsengő gondolatokat fogalmazott meg az unokáinktól kölcsönkapott Földdel kapcsolatosan. „Én azt hiszem, hogy bebizonyította Mindszent lakossága mindenféleképpen azt, hogy felelősen gondolkodik a jövője tekintetében, (…) nagyon köszönöm” – szögezte le a polgármester.

Irtó Krisztián, a Betonút Zrt. igazgatója, valamint a kivitelező konzorcium vezetője zárta a beszédek sorát. Rá is mutatott, hogy ez az ünnepség is úgy épült fel, ahogyan a projekt sokéves előkészítési folyamata lezajlott. „Van először egy nagypolitikai háttere, aztán egy regionális, egy helyi városvezetési, majd ezt követően jönnek a kivitelezők.” Majd ismertette a csatornázás további részleteit: „Gravitációs csatornahálózatot építettünk, terveztünk, ami azt jelenti, hogy cirka 60 km gravitációs vezetéket fektettünk le, gerinc- és bekötővezetéket, több mint 10 km nyomóvezetéket, tehát 70 km felett van a lefektetett vezetékhossz. És egy 800 köbméter/nap kapacitású szennyvíztelepet is megvalósítottunk. Büszke vagyok erre a műre.”

Kis Dominika, nyolcadik osztályos tanuló a Mindszenti Általános Iskolában, Demjén Ferenc: Kell még egy szó című dalát adta elő.

Az ünnepség zárásaként – szimbolikus aktussal – átvágta a nemzetiszínű szalagot Soltész Miklós, Farkas Sándor, Zsótér Károly és Irtó Krisztián.

Végül Salamon László plébános áldotta meg a létesítményt, valamint a mindszenti embereket. A Szózat eléneklését követően így hivatalosan is átadták a csatornahálózatot és a szennyvíztisztító telepet.

 

 

G.

További fotók az ünnepségről, valamint képeket talál a telepről is galériánkban: