A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai a Magyarországot érintő – a délvidéki területeken lezajlott – történelmi eseményekről és azok következményeiről tartottak előadásokat azoknak a katonáknak és honvéd tisztjelölteknek, akik a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében vesznek részt a déli határszakaszon.

Dr. Veszprémy László alezredes, a mohács előtti török előrenyomulás hadtörténeti tanulságaival kapcsolatban ismertette a török háborúk előzményeit. Összehasonlította a két hadsereg létszámát, felszerelését és néhány mondatban ismertette azokat a jelentősebb eseményeket, amelyek Nándorfehérvár elvesztéséhez vezettek 1521-ben.

Az 1848-49-es délvidéki „kis háború” kapcsán Dr. Süli Attila őrnagy az autonómiával rendelkező szerb területeken történő harcokról és csapatmozgásokról, illetve azok következményeiről tartott előadást.

A magyar – jugoszláv határvédelmi rendszer 1941-es állapotáról és a délvidéki hadműveletek előkészítésének tapasztalatairól Dr. Andaházi Viktor százados, és Soós Péter százados beszélt. A történészek ismertették az egykori határ katonaföldrajzi jellemzőit, a jugoszláv erődvonal felépítését, a magyar határvédelmi erők szervezetét, fegyverzetét és a mozgósítással kapcsolatos vezérkari tapasztalati jelentéseket.

Forrás és fotók:

Búz Csaba hadnagy