Az ellenőrzés először az okmányok vizsgálatával kezdődött, majd a kijelölt alegységnek a gyakorlatban kellett bizonyítania a felkészültségét. A zászlóaljtörzs és az alegységek tevékenységét az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományából kijelölt, valamint a NATO által delegált ellenőrök értékelték.

A megmérettetésre történő több hónapos felkészülés, az elméleti oktatásokkal már az év elején megkezdődött. Az elmúlt időszakban a zászlóalj katonái különböző szintű kiképzési foglalkozásokon és lövészeteken vettek részt. A zászlóalj törzsének felkészülését az amerikai katonákkal közösen megtartott MDMP (Military Decision Making Process – Katonai döntéshozatali folyamat) felkészítések és gyakorlások is segítették.

A több napos ellenőrzés során a hagyományos és az aszimmetrikus hadviselésre jellemző szituációkra, incidensekre kellett a katonáknak reagálni, a valóságot megközelítő helyzetekben. A legösszetettebb feladatot egy támadó manőver végrehajtása jelentette, amely során az ellenséget a zászlóalj erői felszámolták.

Deme László alezredes, az MH Zászlóalj Harccsoport parancsnoka az ellenőrzés eredményének ismertetését követően elismerően nyilatkozott a katonák tevékenységéről, ami szerinte annak köszönhető, hogy mindenki lelkiismeretesen végezte a feladatát.

Fotó és szöveg: Búz Csaba hadnagy

*CREVAL (Combat Readiness Evalution of Land Headquarters and Units) kifejezés a NATO Szövetséges Európai Főparancsnokságának alárendeltségébe tartozó, szövetségi műveletekre felajánlott és kijelölt zászlóalj szintű, szárazföldi alegységek alkalmazási készenlétének felmérési és értékelési rendszerét jelenti.

Forrás és fotók:

Búz Csaba

hadnagy