A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára esélyt teremteni arra, hogy elérhetővé váljon számukra a felsőoktatásban való részvétel.

A több szintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál. Az első a Települési Önkormányzati, a második a Megyei Önkormányzati a harmadik forrás pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának finanszírozásával a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 27 ezer pályázó részesülhet ebben a támogatásban, ami éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

Két típusú pályázat került kiírásra. Az „A” típusúra az önkormányzatok területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben teljes idejű nappali tagozatos képzésben tanulmányokat folytatók pályázhatnak, a 2015-16-os tanév második és a 2016-17-es első félévére vonatkozóan. A „B” típusú pályázat résztvevői lehetnek azok, akik az önkormányzat területén laknak, hátrányos szociális helyzetűek, és felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyertek, de a 2016-os tanévtől szeretnének tanulni nappali tagozatos felsőoktatási intézményben.

Az ösztöndíjra elektronikus úton lehet pályázni, az EPER rendszerén keresztül, ahol a Bursa Hungarica Ösztöndíj Programnak külön belépési pontja van. Először regisztrálni kell és utána lehet a pályázatot kitölteni. Ezután ki kell nyomtatni, és be kell nyújtani az Önkormányzathoz a jogi irodához (emelet, 20-as iroda).

A benyújtási határidő 2015.november 9-e, az elbírálás határideje pedig 2015. december 7-e. Az Önkormányzat a meghozott döntésről, indokáról és a megítélt támogatás összegéről 2015. december 17-ig értesíti a pályázókat.

A teljes pályázati kiírás és további segítség a jogi irodán kérhető.

Sz.Viktor